Statement: VP Societies and Volunteering

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Chris has been dealing with some personal difficulties and has taken the decision to resign from his post to focus on his recovery following a period of sickness absence; the organisation is supporting Chris in this decision. The Vice President Societies and Volunteering role will remain vacant until the new officer for 2022/23 starts. The Elected Officer and the Societies Teams have stepped up to take on the necessary work.

Thank you to Chris for his hard work and dedication over his term to the Students’ Union as Vice President Societies and Volunteering.

Going forward if you have anything you would like to raise please email SUPresident@cardiff.ac.uk or Societies on Societies@cardiff.ac.uk.

Hannah Doe

SU President


Mae Chris wedi bod yn delio ag amgylchiadau personol cymhleth ac wedi penderfynu ymddiswyddo i ganolbwyntio ar ei adferiad yn dilyn cyfnod o absenoldeb salwch; mae'r sefydliad yn cefnogi Chris yn y penderfyniad hwn. Bydd rôl yr Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli yn parhau’n wag nes bod y swyddog newydd ar gyfer 2022/23 yn dechrau. Mae'r Swyddog Etholedig a'r Timau Cymdeithasau wedi camu i'r adwy i weithredu ar waith angenrheidiol.

Diolch i Chris am ei waith caled a'i ymroddiad dros ei gyfnod fel Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli yn Undeb y Myfyrwyr.

Wrth symud ymlaen os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei godi anfonwch e-bost at SUPresident@caerdydd.ac.uk neu i gysylltu â'r tîm cymdeithasau, e-bostiwch Societies@caerdydd.ac.uk.

Hannah Doe

Llywydd UM

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search