Log in

Revision Aid 2019 | Cymorth Adolygu 2019

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Starting on the 14th January, your Sabbatical Officers will be at libraries across the campus handing out free tea and coffee to help you through your revision. 

For tips on revision, how to procrastinate in a productive way, places to revise around campus and other useful info, visit out Revision Aid pages. 

Revision Aid

Tweet us using #RevisionAid

 

Week One

 

Monday 14th January:10:00-14:30 - Arts and Social Studies Library (ASSL)

Tuesday 15th January:10:00-14:30 - Science Library (Main Building)

Wednesday 16th January:10:00-14:30 - Maths Building

Thursday 17th January:10:00-13:00 - Cochrane Library, 13:00-14:30 Dental Library

Friday 18th January: 10:00-14:30 - Trevithick

 

Week Two

 

Monday 21st January:10:00-14:30 - Dental Library

Tuesday 22nd January:10:00-14:30 - Trevithick

Wednesday 23rd January:10:00-14:30 - Arts and Social Studies Library (ASSL)

Thursday 24th January:10:00-14:30 - Aberconway Library

Friday 25th January:10:00-14:30 - Bute Library


Yn dechrau ar y 14eg Ionawr, bydd eich Swyddogion Sabothol mewn llyfrgelloedd ar draws y campws yn darparu te a choffi am ddim i’ch helpu drwy gyfnod yr adolygu.

Am gynghorion ar adolygu, sut i ymdroi mewn ffordd gynhyrchiol, llefydd i adolygu o amgylch y campws a gwybodaeth ddefnyddiol arall, ewch i ymweld â’n tudalennau Cymorth Adolygu.

 

Cymorth Adolygu

Trydarwch ni dwry ddefnyddio #CymorthAdolygu

Wythnos Un

Dydd Llun 14eg Ionawr: 10:00 -14:30 - Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (ASSL)

Dydd Mawrth 15fed Ionawr: 10:00- 14:30 - Llyfrgell Gwyddoniaeth (Prif Adeilad)

Dydd Mercher 16eg Ionawr: 10:00- 14:30 - Adeilad Mathemateg

Dydd Iau 17ain Ionawr: 10:00- 13:00 - Llyfrgell Cochrane, 13:00- 14:30 Llyfrgell Deintyddiaeth

Dydd Gwener 18fed Ionawr: 10:00-14:30 - Trevithick

Wythnos Dau

Dydd Llun 21ain Ionawr: 10:00- 14:30 - Llyfrgell Deintyddiaeth

Dydd Mawrth 22ain Ionawr: 10:00-14:30 - Trevithick

Dydd Mercher 23ain Ionawr: 10:00 -14:30 - Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (ASSL)

Dydd Iau 24ain Ionawr: 10:00-14:30 - Llyfrgell Aberconwy

Dydd Gwener 25ain Ionawr: 10:00- 14:30 - Llyfrgell Bute

 

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.