Log in

Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Coming to a library near you!

During the next few weeks, your elected officers will be at libraries across the campus handing out free tea and coffee to help you through your revision.

Tweet us using #RevisionAid

Monday 8th May: ASSL 11:00 - 14:00

Tuesday 9th May: Cochrane 11:00 - 14:00

Wednesday 10th May: Senghennydd (Maths) 10:00 - 14:00

Thursday 11th May: Bute 12:00 - 15:00

Friday 12th May: Trevithick 11:00 - 14:00

 

Monday 15th May: Main Building 11:00 - 14:00

Tuesday 16th May: ASSL 11:00 - 14:00

Wednesday 17th May: Cochrane 11:00 - 14:00

Thursday 18th May: Main Building Car Park 11:00 - 14:00

 

Monday 22nd May: ASSL 10:00 - 13:00

Tuesday 23rd May: Senghennydd (Maths) 11:00 - 14:00

Wednesday 24th May: Cochrane 11:00 - 14:00

Thursday 25th May: Trevithick 11:00 - 13:00

Friday 26th May: ASSL 11:00 - 14:00


Yn dod i lyfrgell cyfagos!

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd eich swyddogion etholedig mewn llyfrgelloedd ar draws y campws yn darparu te a choffi am ddim i’ch helpu drwy’r adolygu.

Danfonwch tweets atom yn defnyddio #CymorthAdolygu

Dydd Llun Mai 8fed: ASSL 11:00 - 14:00

Dydd Mawrth Mai 9fed: Cochrane 11:00 - 14:00

Dydd Mercher Mai 10fed: Senghennydd (Maths) 10:00 - 14:00

Dydd Iau Mai 11eg: Bute 12:00 - 15:00

Dydd Gwener Mai 12fed: Trevithick 11:00 - 14:00

 

Dydd Llun Mai 15fed: Prif Adeilad 11:00 - 14:00

Dydd Mawrth Mai 16eg: ASSL 11:00 - 14:00

Dydd Mercher Mai 17eg: Cochrane 11:00 - 14:00

Dydd Iau Mai 18fed: Maes Parcio Prif Adeilad 11:00 - 14:00

 

Dydd Llun Mai 22ain: ASSL 10:00 - 13:00

Dydd Mawrth Mai 23ain Senghennydd (Maths) 11:00 - 14:00

Dydd Mercher Mai 24ain Cochrane 11:00 - 14:00

Dydd Iau Mai 25ain Trevithick 11:00 - 13:00

Ddydd Gwener Mai 26ain: ASSL 11:00 - 14:00

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.