Results: Autumn Elections 2020 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2020

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Thank you to everyone who voted in the Autumn Elections 2020 and congratulations to the successful candidates. The following roles have been elected:

Black and Ethnic Minorities Officer

 • Isadora Sinha

Scrutiny Committee:

 • Orla Tarn
 • Zachary Edge
 • Janet Williams
 • Angie Flores Acuña
 • Megan Melville

Student Senators:

 • Orla Tarn
 • Rebecca Hardy
 • Simran Mahajan
 • Janet Williams
 • Elizabeth Champion
 • Talia Khan
 • Angie Flores Acuña
 • Ashly Alava Garcia
 • Emily Long
 • Megan Melville
 • Lola Brin
 • Charlotte Mallinson
 • Zachary Edge
 • Madalina-Andreea Toea
 • Ahmad Shabib
 • James Taylor
 • Darshan Vijay Dalal
 • Asha Armin
 • Luke Caesari
 • Daniel Philitoga
 • Roma Eccles
 • Peter Nattrass
 • Bruce Hunt
 • Daniel Mapatac
 • Katherine Waldock

Diolch i bawb a bleidleisiodd yn Etholiadau'r Hydref 2020 a llongyfarchiadau mawr ir ymgeiswyr llwyddiannus. Etholwyd y rolau canlynol:

Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig:

 • Isadora Sinha

Pwyllgor Craffu:

 • Orla Tarn
 • Zachary Edge
 • Janet Williams
 • Angie Flores Acuña
 • Megan Melville

Seneddwyr Myfyrwyr:

 • Orla Tarn
 • Rebecca Hardy
 • Simran Mahajan
 • Janet Williams
 • Elizabeth Champion
 • Talia Khan
 • Angie Flores Acuña
 • Ashly Alava Garcia
 • Emily Long
 • Megan Melville
 • Lola Brin
 • Charlotte Mallinson
 • Zachary Edge
 • Madalina-Andreea Toea
 • Ahmad Shabib
 • James Taylor
 • Darshan Vijay Dalal
 • Asha Armin
 • Luke Caesari
 • Daniel Philitoga
 • Roma Eccles
 • Peter Nattrass
 • Bruce Hunt
 • Daniel Mapatac
 • Katherine Waldock

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.