Notice of Poll for 2021 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2021

See the candidates running for roles this year | Gweler yr ymgeiswyr y rolau eleni

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The following candidates have nominated themselves for the Spring Elections 2021. All Cardiff University students have the democratic right to influence the issues the Students’ Union works on and contribute to the way it represents you to the University and wider community.

Use your vote

Voting will take place from Monday 8 March at 10:00 to Friday 12 March at 17:00. Make sure you use your vote to choose who will lead the Students' Union and represent you from July 2021. 

Get informed

Candidates produce manifestos that contain the ideas and principles of their campaigns. Ask yourself if they display the priorities as well as the key creative and communication skills that you would like to see in someone who is representing you. Manifestos will be published soon.

Your 2021 Spring Elections Candidates

SABBATICAL OFFICERS

SU President

 • GEORGINA EAST
 • HANNAH DOE

VP Education

 • JULIAN GREEN
 • GINA DUNN
 • CHARLIE MALLINSON
 • JAMES WALLICE
 • ANGIE FLORES ACUÑA

VP Heath Park Campus

 • SEBASTIAN RIPLEY

VP Postgraduate Students

 • ORLA TARN
 • CHARLEY SULLIVAN
 • TILLY HOULDSWORTH
 • JANET WILLIAMS
 • PATRICIA EVANIS KAHINJU KAIJUKA
 • BETHAN BURNETT
 • AMOGH GEORGE

VP Societies and Volunteering

 • ZAC EDGE
 • CHRISTOPHER DUNNE
 • CHRIS GRIEVE

VP Sports and Athletic Union President

 • THOMAS WILLIAMS
 • MEGAN SOMERVILLE
 • WILL MOOREY

VP Welfare and Campaigns

 • SHAHBAAZ SHAHNAWAZ
 • IONA FRENGUELLI
 • CHARLOTTE TOWLSON
 • SHRESHTH GOEL

CAMPAIGN OFFICERS

Black and Ethnic Minorities Officer

 • ASHLY ALAVA GARCIA

Ethical and Environmental Officer

 • FERN DEMPSEY
 • VVANSHIKA ANAND
 • PUNYAJA JANI
 • MINGBO ZHANG

International Students' Officer

 • AYANA SAKAI
 • ZIYI CAO
 • LING GONG
 • AURORA BIRKELAND
 • ARANYAA GUPTA
 • TANISHKA TRIVEDI
 • ADITYA AGRAWAL
 • ARTHUR DDAMULIRA
 • CHLOE CHAN

LGBTQ+ Officer (Open)

 • LOLA BRIN

LGBTQ+ Officer (Trans)

 • LUCAS JAKABOVIC

Mental Health Officer

 • REBECCA DEVERELL

Mature Students' Officer

 • BEN LUND
 • DANIEL PHILITOGA
 • FAREENA KANWAR
 • LILIAN GINNS
 • TAYYEB RAFIQUE
 • VITHURSANA SOMASUNDARAM
 • ZADIE VACA

Students with Disabilities Officer

 • MEGAN DEE

Scrutiny Committee Member

 • ZACCHAEUS HAYWARD
 • JAZZ WALSH

Welsh Language Officer

 • ANNELL DYFRI

Women's Officer

 • CHARLOTTE ATTON
 • BRYONY DANKS

NUS DELEGATES

NUS Delegates - NUS National Delegate

 • FERN DEMPSEY
 • JANET WILLIAMS
 • BRUCE HUNT
 • JANE CHUKWU
 • PRECIOUS EBERE
 • RAYMOND ARIHO
 • RESHIKA ANANDAPURAM SURAJ
 • ZACCHAEUS HAYWARD
 • HANNAH DOE

OTHER ROLES

Student Senator

 • WILLIAM LLOYD

Mae’r ymgeiswyr canlynol wedi enwebu eu hunain ar gyfer Etholiadau'r Gwanwyn 2021. Mae gan bob myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd yr hawl ddemocrataidd i ddylanwadu ar y materion y mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio arnynt a chyfrannu at y ffordd y mae’n eich cynrychioli chi i’r Brifysgol a’r gymuned ehangach.

Defnyddiwch eich pleidlais

Bydd y pleidleisio yn digwydd o Ddydd Llun 8 Mawrth am 10:00 hyd nes Dydd Gwener 12 Mawrth am 17:00. Gwnewch yn siwr eich bod chi'n defnyddio'ch pleidlais i ddewis pwy fydd yn arwain Undeb y Myfyrwyr ac yn eich cynrychioli o Orffennaf 2021 ymlaen.

Gwybod mwy

Mae ymgeiswyr yn cynhyrchu maniffestos sy'n cynnwys syniadau ac egwyddorion eu hymgyrchoedd. Gofynnwch i'ch hun a ydyn nhw'n arddangos y blaenoriaethau yn ogystal â'r sgiliau creadigol a chyfathrebu allweddol yr hoffech chi eu gweld mewn rhywun sy'n eich cynrychioli chi. Cyhoeddir maniffestos yn fuan.

Eich Ymgeiswyr Etholiadau Gwanwyn 2021

SWYDDOGION SABOTHOL

Llywydd yr Undeb

 • GEORGINA EAST
 • HANNAH DOE

IL Addysg

 • JULIAN GREEN
 • GINA DUNN
 • CHARLIE MALLINSON
 • JAMES WALLICE
 • ANGIE FLORES ACUÑA

IL Y Mynydd Bychan

 • SEBASTIAN RIPLEY

IL Myfyrwyr Ôl-raddedig

 • ORLA TARN
 • CHARLEY SULLIVAN
 • TILLY HOULDSWORTH
 • JANET WILLIAMS
 • PATRICIA EVANIS KAHINJU KAIJUKA
 • BETHAN BURNETT
 • AMOGH GEORGE

IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

 • ZAC EDGE
 • CHRISTOPHER DUNNE
 • CHRIS GRIEVE

IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletaidd

 • THOMAS WILLIAMS
 • MEGAN SOMERVILLE
 • WILL MOOREY

IL Lles ac Ymgyrchoedd

 • SHAHBAAZ SHAHNAWAZ
 • IONA FRENGUELLI
 • CHARLOTTE TOWLSON
 • SHRESHTH GOEL

SWYDDOGION YMGYRCH

Swyddog Myfyrwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig

 • ASHLY ALAVA GARCIA

Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol

 • FERN DEMPSEY
 • VVANSHIKA ANAND
 • PUNYAJA JANI
 • MINGBO ZHANG

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol

 • AYANA SAKAI
 • ZIYI CAO
 • LING GONG
 • AURORA BIRKELAND
 • ARANYAA GUPTA
 • TANISHKA TRIVEDI
 • ADITYA AGRAWAL
 • ARTHUR DDAMULIRA
 • CHLOE CHAN

Swyddog LGBTQ+ (Agored)

 • LOLA BRIN

Swyddog LGBTQ+ (Traws)

 • LUCAS JAKABOVIC

Swyddog Iechyd Meddwl

 • REBECCA DEVERELL

Swyddog Myfyrwyr Hyn

 • BEN LUND
 • DANIEL PHILITOGA
 • FAREENA KANWAR
 • LILIAN GINNS
 • TAYYEB RAFIQUE
 • VITHURSANA SOMASUNDARAM
 • ZADIE VACA

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

 • MEGAN DEE

Swyddog yr Iaith Gymraeg

 • ANNELL DYFRI

Swyddog Merched

 • CHARLOTTE ATTON
 • BRYONY DANKS

Aelod Pwyllgor Craffu

 • ZACCHAEUS HAYWARD
 • JAZZ WALSH

CYNRYCHIOLWYR UCM

Cynrychiolwyr UCM - Cynyrchiolydd UCM Cenedlaethol

 • FERN DEMPSEY
 • JANET WILLIAMS
 • BRUCE HUNT
 • JANE CHUKWU
 • PRECIOUS EBERE
 • RAYMOND ARIHO
 • RESHIKA ANANDAPURAM SURAJ
 • ZACCHAEUS HAYWARD
 • HANNAH DOE

ROLAU ERAILL

Seneddwr Myfyrwyr

 • WILLIAM LLOYD

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search