Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The following candidates have nominated themselves for the Spring Elections 2019. All Cardiff University students have the democratic right to influence the issues the Students’ Union works on and contribute to the way it represents you to the University and wider community. 

Use your vote

Voting will take place from Monday 25 February at 9:00 to Friday 1 March at 17:00. Make sure you use your vote to choose who will lead the Students' Union and represent you from July 2019. 

Get informed

Candidates produce manifestos that contain the ideas and principles of their campaigns. Ask yourself if they display the priorities as well as the key creative and communication skills that you would like to see in someone who is representing you. Manifestos will be published soon.

 

Mature Students' Officer

EDEL ANABWANI

Black and Ethnic Minorities Officer

ARREYEH NASIR AADAN - WITHDRAWN

CINDY IKIE

JEEVAN KAUR

 

Ethical & Environmental Officer

FLAVIE IOOS

ROSS MCQUILLAN-JOHNSON - WITHDRAW

Nuzha Nadeem

WAQAR SHAH

LUCY STARKIE - WITHDRAW

 

International Students Officer

POORVI RAVINDRA AGARWAL

PARUL JAIN

JUI-HSUAN SU

GERLINE WILLIAM - WITHDRAWN

 

LGBT+ Officer (Open)

ZACH EDGE

 

Mental Health Officer

ALISTAIR CREAVEN

DANIEL MAPATAC

CAITLIN PARR

 

Students with Disabilities Officer

SAREENA NAWAZ

 

Students' Union President

AMR ALWISHAH

PRISCILLA MUROPA

JACKIE YIP

 

VP Education

ERIN CLUSKEY - WITHDRAWN

OLIVER COPLESTON

WILLIAM DANKS

TOMOS EVANS

BETHANY GRIFFITHS

NICOLE HAYLOR-MOTT

SOPHIA KHIRANI

JONATHAN MATCHETT

CALLUM MCCARTHY

DARINA NIKOLOVA

MICAELA PANES

JOSHUA PRIOR

HARLEY ROUSELL

 

VP Heath Park Campus

CHRISTOPHER LANGRIDGE - WITHDRAWN

SHEKINA ORTOM

 

VP Postgraduate Students

NICHOLAS FOX

ELIZABETH HOWARD

MUHAMMAD KHAN

ARSALAN JAWEED LAMBAY

YASAR MAJIB

MATTHEW SPENCER - WITHDRAWN

JANET WILLIAMS

 

VP Societies and Volunteering

NICOLA MORGAN

HANNAH SCHOLES

ORLA TARN

EMILY WILLISCROFT

 

VP Sports and Athletic Union President

ROSIE FOLEY - WITHDRAWN

JACOB LLOYD

MATTHEW MCFERRAN - WITHDRAWN

SHABAN NADEEM

JUDE PICKETT

SARAH ROBBINS

ELLA WATSON

 

VP Welfare and Campaigns

ELLEN FERGUSON

HARRY JONES - WITHDRAWN

DANIEL LAVORCHIK - WITHDRAWN

LOUISE MORGAN - WITHDRAWN

CAM ROSE

HANNAH RYAN

KAVIAN SHIRKOOHI - WITHDRAW

MIHAELA TSOLCHOVSKA - WITHDRAWN

JACOB TURNBULL - WITHDRAWN

RORY WADE - WITHDRAWN

JAMES WAREHAM

ZSOFIA ZAB - WITHDRAWN

Welsh Language Officer

JACOB MORRIS

Women's Officer

NIAMH HINCHCLIFFE

Several positions are vacant, Cardiff University Students' Union will review the feasibility of a By Election after the Easter break for the following positions:

LGBT+ Officer (Womens)


Mae’r ymgeiswyr canlynol wedi enwebu eu hunain ar gyfer Etholiadau Gwanwyn 2019. Mae gan holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd hawl ddemocrataidd i ddylanwadu ar y materion y mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio arnynt a chyfrannu at y ffordd y mae'n dy gynrychioli di i'r Brifysgol a'r gymuned ehangach. 

Defnyddia dy bleidlais!

Bydd pleidleisio yn digwydd o Ddydd Llun 25 Chwefror am 9:00 i Ddydd Gwener 1 Mawrth am 17:00. Gwna’n siwr dy fod yn defnyddio dy bleidlais i ddewis pwy fydd yn arwain Undeb y Myfyrwyr ac yn dy gynrychioli di o fis Gorffennaf 2019 ymlaen.

Dysga fwy o wybodaeth

Mae ymgeiswyr yn cyflwyno maniffestos sy’n cynnwys y syniadau ac egwyddorion eu hymgyrchoedd. Gofynna i ti dy hun os ydyn nhw’n arddangos yr egwyddorion â’r sgiliau creadigol a chyfathrebu allweddol yr hoffet weld mewn rhywun sy’n dy gynrychioli di. Bydd maniffestos yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Swydoog Myfyrwyr Hyn

EDEL ANABWANI

Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig

ARREYEH NASIR AADAN - Wedi tynnu’n ôl

CINDY IKIE

JEEVAN KAUR

Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol

FLAVIE IOOS

ROSS MCQUILLAN-JOHNSON - Wedi tynnu’n ôl

Nuzha Nadeem

WAQAR SHAH

LUCY STARKIE - Wedi tynnu’n ôl

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol

POORVI RAVINDRA AGARWAL

PARUL JAIN

JUI-HSUAN SU

GERLINE WILLIAM - Wedi tynnu’n ôl

Swyddog LHDT+

ZACH EDGE

Swyddog Myfyrwyr Hyn

EDEL ANABWANI

Swyddog Iechyd Meddwl

ALISTAIR CREAVEN

DANIEL MAPATAC

CAITLIN PARR

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

SAREENA NAWAZ

Llywydd yr Undeb

AMR ALWISHAH

PRISCILLA MUROPA

JACKIE YIP

IL Addysg

ERIN CLUSKEY - Wedi tynnu’n ôl

OLIVER COPLESTON

WILLIAM DANKS

TOMOS EVANS

BETHANY GRIFFITHS

NICOLE HAYLOR-MOTT

SOPHIA KHIRANI

JONATHAN MATCHETT

CALLUM MCCARTHY

DARINA NIKOLOVA

MICAELA PANES

JOSHUA PRIOR

HARLEY ROUSELL

IL Campws Parc y Mynydd Bychan

CHRISTOPHER LANGRIDGE - Wedi tynnu’n ôl

HEMBAFAN SHEKINA ORTOM

IL Myfyrwyr Ôl-raddedig

NICHOLAS FOX

ELIZABETH HOWARD

MUHAMMAD KHAN

ARSALAN JAWEED LAMBAY

YASAR MAJIB

MATTHEW SPENCER - Wedi tynnu’n ôl

JANET WILLIAMS

IL Cymdeithasau

NICOLA MORGAN

HANNAH SCHOLES

ORLA TARN

EMILY WILLISCROFT

IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau

ROSIE FOLEY - Wedi tynnu’n ôl

JACOB LLOYD

MATTHEW MCFERRAN  - Wedi tynnu’n ôl

SHABAN NADEEM

JUDE PICKETT

SARAH ROBBINS

ELLA WATSON

IL Lles ac Ymgyrchoedd

SADIYAH AHMED

ELLEN FERGUSON

HARRY JONES - Wedi tynnu’n ôl

DANIEL LAVORCHIK  - Wedi tynnu’n ôl

LOUISE MORGAN - Wedi tynnu’n ôl

CAM ROSE

HANNAH RYAN

KAVIAN SHIRKOOHI - Wedi tynnu’n ôl

MIHAELA TSOLCHOVSKA -  - Wedi tynnu’n ôl

JACOB TURNBULL - Wedi tynnu’n ôl

RORY WADE - Wedi tynnu’n ôl

JAMES WAREHAM

ZSOFIA ZAB - Wedi tynnu’n ôl

Swyddog y Gymraeg

JACOB MORRIS

Swyddog Merched

NIAMH HINCHCLIFFE

Mae un safle yn wag, bydd UMPC yn adolygu posibilrwydd is etholiad ar ôl cyfnod y Pasg ar gyfer y safle canlynol:

LHDT+ Merched

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.