Log in

Heading home for Easter? | Mynd adre ar gyfer y Pasg?

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Whilst you’re at home enjoying and Easter egg or two, don’t let burglars feast on your prized possessions. We’ve teamed up with South Wales Police to give you some tips on what to do and what not to do. If you’re staying in Cardiff over the holidays, make sure you check out our What to do in Cardiff over Easterarticle.

 • Take any valuables home with you – don’t leave them in an empty house
 • Lock all windows and doors before you leave for the holidays
 • Invest in light timers so that you can make it look like you’re in, even when you’re not
 • Take any spare keys home with you, or give them to your landlord to look after
 • Ask your landlord or letting agents to keep an eye on your house for you and remove any post that may be hanging through your letter box
 • Remove obvious signs from windows that it’s a student house, such as posters etc.
 • Clear gardens of items that could be used to force entry e.g. Bricks, ladders etc.

For more information:         

Facebook: South Wales Police Cardiff Student Liaison

Twitter: @swp_Students

Email: SwpStudentLiasonCardiff@south-wales.pnn.police.uk

KEEPING SOUTH WALES STUDENTS SAFE


Tra byddwch chi adref yn mwynhau wy Pasg neu ddau, peidiwch â gadael i ladron fanteisio ar eich eiddo gwerthfawr. Rydym yn gweithio gyda Heddlu De Cymru i roi awgrymiadau i chi ar beth i wneud a beth i beidio gwneud. Os rydych yn aros yng Nghaerdydd dros y gwyliau, gwnewch yn siwr eich bod yn edrych ar ein erthygl ‘Beth i wneud yng Nghaerdydd dros y Pasg’. 

 • Ewch ag unrhyw eiddo gwerthfawr adref gyda chi – peidiwch â’u gadael mewn ty gwag 
 • Clowch y drysau a ffenestri i gyd cyn i chi adael
 • Buddsoddwch mewn amseryddion golau er mwyn iddo edrych fel bod rhywun adref
 • Ewch ag unrhyw allweddi sbâr adref gyda chi, neu eu rhoi nhw i’r landlord i’w edrych ar eu hôl.
 • Gofynnwch i'ch landlord neu asiantwyr gosod i gadw llygad ar eich ty i chi a chael gwared ar unrhyw bost gallai fod yn hongian allan o’ch blwch llythyrau.
 • Cael gwared ar unrhyw arwyddion o’r ffenest sy’n hysbysebu’r ffaith ei fod yn dy myfyrwyr, er enghraifft posteri.
 • Cliriwch yr ardd fel nad oes unrhyw eitemau y gellir eu defnyddio i orfodi mynediad e.e Briciau, ysgolion er enghraifft.

Am ragor o wybodaeth:

Facebook: Cyswllt Myfyrwyr Caerdydd Heddlu De Cymru

Twitter: @swp_Students

E-bost: SwpStudentLiasonCardiff@south-wales.pnn.police.uk

CADW MYFYRWYR DE CYMRU YN DDIOGEL

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.