Log in

Etholiad UMCC | UMCC Election

No ratings yet. Log in to rate.

Mae’r cyfnod pleidleisio ar gyfer Pwyllgor UMCC 2017/18 nawr AR AGOR! Edrychwch ar yr holl ymgeiswyr isod a bwrw eich pleidlais erbyn 15:00 ddydd Iau 15fed Mehefin: https://www.cardiffstudents.com/vote/


Llywydd UMCC 
OSIAN MORGAN

Swyddog Gweithgareddau Amrywiol 
LLEU BLEDDYN

Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr Ail iaith (x2) 
AMY GEORGE 
ESYLLT LEWIS 
JOSEPH WILSON

Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr Ôl-raddedig (x2) 
DEWI ALTER 
EIRIAN JONES

Trysorydd
RHIAN FLOYD 
LLYR GWYNEDD

Ysgrifennydd 
RHYS DAFIS 
ELEN DAVIES 
SARA THOMAS

Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr y Mynydd Bychan (x2)
DIM YMGEISWYR


The voting period for UMCC Committee 2017/18 is NOW OPEN! Look at all the candidates below and cast your vote by 15:00 Thursday 15th June: https://www.cardiffstudents.com/vote/


UMCC President
OSIAN MORGAN

Alternative Events Officer 
LLEU BLEDDYN

Second Language Students Liaisons (x2)
AMY GEORGE 
ESYLLT LEWIS 
JOSEPH WILSON

Postgraduate Students Liaisons (x2)

DEWI ALTER 
EIRIAN JONES

Treasuer
RHIAN FLOYD 
LLYR GWYNEDD

Secretary
RHYS DAFIS 
ELEN DAVIES 
SARA THOMAS

Heath Park Students Liaisons (x2)
DIM YMGEISWYR

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.