Jiu Jitsu Club

Give it a Go

Thursday 02 February 2023, 7:30pm - 9:30pm

Talybont Sports Centre

Tickets

£0.00 (General)

Event Information

Cost: FREE

Before arriving please fill in this form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoKR_jF1GREkukMDCv2eMk67uskegUBMwbZ_m0syofDQTccw/viewform

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777