Malaysian Students Society

MSSCF's Festival of Diversity XIX - Blue Section

Saturday 04 March 2023, 5:30pm - 9pm

Event Information

Please fill in this Google Form after you you have purchased your tickets! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB2K1dk7s9WtCwtTiQuTMpeGfIEuaWJcUCb1I_7IEuzoYpog/viewform?usp=sf_link

More Events

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777