Esports Society

Esports Varsity Day 1

Saturday 25 March 2023, 10am - 9pm

Y Plas

Event Information

Cardiff University Esports Society is proud to present Esports Varsity 2023 - we are hosting the battle against Swansea Esports in the games you know and love. The two day event will run between the 25th and 26th of March. We hope to see you all there! 

Schedule:

 

DAY 1 (25th March): 10:00 - 20:00

  • CSGO (BO3) 10:00 - 13:00
  • Lunch 13:00 - 14:00
  • Overwatch (BO5) 14:00 - 17:00
  • Valorant (BO3) 17:00 - 20:00
  • NQ64 21:00...

DAY 2 (26th March): 11:00 - 18:00

  • Rocket League (BO7) 11:00 - 14:00
  • Lunch 14:00 - 15:00
  • League of Legends (BO3) 15:00 - 18:00

More Events

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777