Touch Rugby

CUTRC GIAG Session 1

Tuesday 26 September 2023, 7:30pm - 8:30pm

Talybont 3G pitch

Event Information

We are excited to announce the dates for our two GIAG sessions! Doesn't matter if you've played touch for years or never even seen a rugby ball before, come along and give it a go! The sessions will be split into experienced players and beginners to allow everyone to experience touch in a comfortable environment. Following each GIAG will be a trip to one of the local pubs to get to know each other a little better. Although we enjoy a pint, drinking is absolutely not necessary. There will be a ticket price of £2 for this GIAG session, but we guarantee it will be well worth the money!

Rydym yn falch i gyhoeddi y dyddiadau ar gyfer y ddwy sesiwn rhoi cynnig arni! Does dim ots os ydych wedi chwarae rygbi cyffwrdd ers blynyddoedd neu os dydych erioed wedi gweld pêl rygbi o'r blaen, dewch i'r sesiynau er mwyn cael blas! Bydd y sesiynau yn cael eu rhannu i chwaraewyr profiadol a chwaraewyr newydd er mwyn i bawb allu cael profiad o rygbi cyffwrdd mewn amgylchedd cyfforddus. Yn dilyn pob sesiwn bydd trip i dafarn lleol i ddod i adnabod ein gilydd yn well. Er ein bod yn hoffi peint, tydi yfed ddim yn angenrheidiol. Fe fydd cost o £2 am y sesiwn yma, ond rydyn ni'n addo ei fod werth yr arian!

default