Your Voice, Your Vote / Eich Llais, Eich Pledlais

Friday 14 June 2024, 11am - 2pm

Welcome Centre, 2nd Floor of the Students' Union Building

Event Information

Cymraeg

 

On the 4th July, the United Kingdom will hold a general election to elect the next Members of the UK Parliament (MPs). The deadline to register to vote is Tuesday 18th June. Make sure your voice is heard. 

 

This Friday, our friends from Cardiff Digs and the Electoral Services Team will be set up on the 2nd floor of the Students' Union building helping and ensuring as many of you as possible are registered to vote in the upcoming elections. 

 

Find out more about registering and voting in the General Elections here. 

 


 

Ar y 4ydd o Orffennaf, bydd y Deyrnas Unedig yn cynnal etholiad cyffredinol er mwyn ethol aelodau nesaf Senedd y DU. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yw dydd Mawrth y 18fed o Fehefin. Gwnewch yn siŵr bod eich lleisiau'n cael eu clywed.  

 

Dydd Gwener yma, bydd ein ffrindiau o Lety Caerdydd a'r Tîm Gwasanaethau Etholiadol ar 2il lawr adeilad Undeb y Myfyrwyr yn sicrhau bod gymaint â phosibl ohonoch wedi cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad. 

 

Dysgwch fyw am gofrestru a phleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol yma.