Call the Shots: Your Vote. Your Future / Eich Pleidlais. Eich Dyfodol

Wednesday 12 June 2024, 9pm - 11pm

Event Information

Cymraeg

 

On the 4th July, the United Kingdom will hold a general election to elect the next Members of the UK Parliament (MPs). The deadline to register to vote is Tuesday 18th June. Make sure your voice is heard. 

 

This Wednesday, your Sabbatical Officers will be at YOLO, helping and ensuring as many of you as possible are registered to vote in the upcoming elections. 

 

Find your elected officers at YOLO, prove your registered to vote, and get a prize (clues in the name).

 

To prove your registered to vote either show a screenshow of your completion email, or a picture of your polling card. 

 

Find out more about registering and voting in the General Elections here. 

 


 

Ar y 4ydd o Orffennaf, bydd y Deyrnas Unedig yn cynnal etholiad cyffredinol er mwyn ethol aelodau nesaf Senedd y DU. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yw dydd Mawrth y 18fed o Fehefin. Gwnewch yn siŵr bod eich lleisiau'n cael eu clywed. 

 

Dydd Mercher yma bydd eich Swyddogion Sabothol yn YOLO yn gwneud yn siŵr bod cymaint o fyfyrwyr â phosibl wedi cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad. 

 

Dewch o hyd i'ch swyddogion etholedig yn YOLO, profwch eich bod wedi cofrestru, ac ennillwch wobr!

 

I brofi eich bod wedi cofrestru i bleidleisio dangoswch lun o'ch e-bost cadarnhad neu gerdyn pleidleisio. 

 

Dysgwch fyw am gofrestru a phleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol yma. 

default