Food & Feedback | Bwyd ac Adborth

Wednesday 06 December 2023, 1pm - 2:30pm

The Lodge, 2nd floor

Event Information

The Communications team at Cardiff Students’ Union are looking for students to take part in a market research event on Wednesday 6th December, 13:00-14:30. 

 

Join us for a FREE HOT MEAL and refreshments, followed by a chat about your Freshers' Fortnight experience and your feedback on the Students’ Union’s communications methods. 

 

Applications to take part are open to all students, we will be using the applications to select a broad range of undergrads, PGTs and PGRs. 

 

During the event, we’ll ask you to take part in a range of feedback tasks to build a picture of Freshers’ 2023 and to make plans for an even better Freshers’ Welcome in 2024. It is important that all attendees feel confident in speaking and participating in a fast-paced, open verbal discussion.

 

To apply to take part in the event, please complete this short application: Apply now

 

As part of the application, we’ll ask you to provide your year of study, your course and a short statement with details of how you were engaged with Freshers' Fortnight including any events you attended such as Fairs, club nights or Give to a Go tours. 

 

Apply now

This event is taking place in The Lodge, 2nd floor of the SU Building. You can find accessibility information here.

 


 

Mae tîm Cyfathrebu Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn chwilio am fyfyrwyr i gymryd rhan mewn digwyddiad ymchwil i’r farchnad ddydd Mercher 6ed Rhagfyr, 13:00-14:30.  
 

Ymunwch â ni am BRYD O FWYD POETH AM DDIM a lluniaeth ysgafn, ac yna sgwrs am eich profiad o Bythefnos y Glas a’ch adborth ar ddulliau cyfathrebu Undeb y Myfyrwyr.  

 

Mae ceisiadau i gymryd rhan yn agored i’n holl fyfyrwyr; byddwn yn defnyddio'r ceisiadau i ddewis ystod eang o gyfranogwyr o blith israddedigion, ôl-raddedigion ymchwil ac ôl-raddedigion a addysgir.  

 

Yn ystod y digwyddiad, byddwn yn gofyn i chi gymryd rhan mewn amrywiaeth o dasgau adborth i greu darlun o gyfnod y Glas 2023 ac i wneud cynlluniau ar gyfer Croeso’r Glas hyd yn oed yn well yn 2024. Mae'n bwysig bod pawb sy'n bresennol yn teimlo'n hyderus wrth siarad a chymryd rhan mewn trafodaeth agored a chyflym. 
 

I wneud cais i gymryd rhan yn y digwyddiad, cwblhewch y cais byr hwn: Ymgeisiwch Nawr 

 

Fel rhan o'r cais, byddwn yn gofyn i chi nodi eich blwyddyn astudio, eich cwrs a datganiad byr gyda manylion am sut y bu i chi ymwneud â Phythefnos y Glas, gan gynnwys unrhyw ddigwyddiadau i chi eu mynychu megis Ffeiriau, nosweithiau clwb neu deithiau Rhowch Gynnig Arni..  

 

Ymgeisiwch Nawr 

More Events

crm