Walk to Talk // Mynd am dro i Sgwrsio

Thursday 23 November 2023, 2pm - 3pm

The Welcome Centre // Y Ganolfan Groeso

Event Information

Walk to Talk this Movember. An opportunity to have a walk through Alexandra gardens and just have a chat with those around you. No pressure to share, discuss or focus on sensitive topic but an opportunity to meet new people, talk about how things are going at uni and get out in the Cardiff 'sun'.

 

Meet up at the Welcome Centre every Thursday in Movember by 2pm and make sure you've checked the weather. (If the weather is unsuitable, indoor activities will be organised inside)

 

Cerdda i Sgwrsio'r Tashwedd hwn. Cyfle i fynd am dro drwy erddi Alexandra a chael sgwrs hefo'r rheiny o dy amgylch. Does dim rhaid trafod, rhannu neu ganolbwyntio ar destunau sensitif ond yn hytrach mae'n gyfle i gyfarfod pobl newydd, siarad am sut mae pethau'n mynd yn y brifysgol a bod tu allan yn 'haul' Caerdydd.

 

Cwrdd lan yn y Ganolfan Groeso bob Prynhawn Iau am 2pm drwy mis Tashwedd a gwna'n siwr bod côt 'da ti. (Os yw'r tywydd yn wael, bydd gweithgareddau tu fewn yn lle)

default