Revision Aid

Tuesday 30 May 2023, 11am - 3:30pm

Abacws

Event Information

During Revision Aid, your Elected Officers will be on hand in different locations around campus with hot drinks to help get you through your exams and assessments this revision season! Come by for a hot drink and a chat.

Yn ystod Cymorth Adolygu, fydd eich Swyddogion Etholedig wrth law mewn gwahanol leoliadau ar draws y campws gyda diodydd poeth i’ch helpu chi drwy eich arholiadau ac asesiadau'r tymor adolygu hwn! Dewch draw am ddiod boeth a sgwrs.

 

  • 30th May - ABACWS 11:00-15:30

dominos