Revision Aid

Thursday 18 May 2023, 10am - 3:30pm

ASSL

Event Information

During Revision Aid, your Elected Officers will be on hand in different locations around campus with hot drinks to help get you through your exams and assessments this revision season! Come by for a hot drink and a chat.

Yn ystod Cymorth Adolygu, fydd eich Swyddogion Etholedig wrth law mewn gwahanol leoliadau ar draws y campws gyda diodydd poeth i’ch helpu chi drwy eich arholiadau ac asesiadau'r tymor adolygu hwn! Dewch draw am ddiod boeth a sgwrs.

 

  • 18th May - ASSL - 10:00 -15:30

default