Heath Park Clothes Swap

Thursday 04 May 2023, 8:30am - 1:30pm

Room 2.21 Ty Dewi Sant, Heath Park Campus

Event Information

You can make your own donation in the green bin named 'clothes swap clothes drop' on  Floor 0, Ty Dewi Sant and then join us and browse on the day . 


Gallwch wneud eich cyfraniad eich hun yn y bin gwyrdd ar Llawr 0, Ty Dewi Sant ac yna ymunwch â ni ar y diwrnod.

 

Photo by Nick de Partee on Unsplash

More Events

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777