Spring Showcase 2023

Monday 20 March 2023, 6pm - 9pm

Y Plas

Event Information

Join the Guild of Societies for an evening of performances to celebrate the incredible year our societies have had.
Monday 20th March
Doors Open: 6pm
Tickets: £4


Ymuna ag Urdd y Cymdeithasau am noson o berfformiadau i ddathlu'r flwyddyn anhygoel mae ein cymdeithasau wedi'i chael.
Dydd Llun 20 Mawrth
Drysau'n agor: 6yh
Tocynnau: £4

More Events

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777