Spring Showcase 2023

Monday 20 March 2023, 6pm - 9pm

Y Plas

Event Information

  • Performance & Artistic Societies

Join the Guild of Societies for an evening of performances to celebrate the incredible year our societies have had.
Monday 20th March
Doors Open: 6pm
Tickets: £4


Ymuna ag Urdd y Cymdeithasau am noson o berfformiadau i ddathlu'r flwyddyn anhygoel mae ein cymdeithasau wedi'i chael.
Dydd Llun 20 Mawrth
Drysau'n agor: 6yh
Tocynnau: £4

default