Frankie & Benny's Food Truck

Tuesday 31 January 2023, 11am - 3pm

Outside - Senghennydd Rd

Event Information

Fancy a bite?

Frankie & Benny's are on campus!

Find them outside near the Abacws building 11am - 3pm 

Pop in before or after visiting our Term Two Takeover fair.

Come and grab a free sample or upgrade to a larger bowl for £3.50! You can choose from a creamy carbonara or a vegan arrabiata!

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777