Trampoline Club

We are a fun and friendly trampoline club for all abilities from complete beginners to elite athletes. No need to worry if you’ve never been on a trampoline before – a lot of our members are novices! We are welcoming and have a superb committee who oversees the running of this brilliant club. You’ll soon learn impressive skills, from front landings to somersaults and crash dives! Qualified coaches attend all sessions and are always ready to teach new skills and allow you develop as a trampoline gymnast. 

You can take trampolining as seriously as you want to. We have a number of weekends away at other universities for friendly competitions, which usually include a fantastic evening social! All abilities can compete from novice to elite. We also compete in BUCS, levels 6 - 1, once a year for those who wish to take competing more seriously.

Come along to any of the sessions and join us for some AWESOME SOCIALS!


Trampolining is a fantastic way to exercise which NEVER gets boring!
Join Trampolining or come and have a chat with us at training which is always in Taly Sports Hall, join our facebook page and/or message one of the committee for more information.
 

Please note that TRAINING IS OPEN TO MEMBERS ONLY. If you are not a member please don't sign up to training as you will take up one of the limited number of spots available and you will not be able to participate.
 

Training:

Tuesdays: 5:30-7:30pm

Sundays: 5-8pm

Click Here to Sign Up

 

Please contact us with any queries regarding payments or refunds.

 

Rydym yn glwb trampolîn hwyl a chyfeillgar ar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr i athletwyr elît. Peidiwch boeni os nad ydych wedi bod ar drampolîn o’r blaen – mae llawer o’n haelodau newydd ddechrau dysgu! Rydym yn groesawgar ac mae gennym bwyllgor anhygoel sy’n helpu rhedeg y clwb ardderchog yma. Byddwch yn siŵr o ddysgu sgiliau newydd! Mae hyfforddwyr cymwysedig yn mynychu ein holl sesiynau, ac maent bob tro’n barod i ddysgu sgiliau newydd i chi a’ch galluogi i ddatblygu fel athletwr trampolîn.

Cewch chi ddewis pa mor ddifrifol rydych chi’n cymryd trampolinio. Mae gennym nifer o deithiau penwythnos i brifysgolion eraill am gystadlaethau cyfeillgar, sydd yn cynnwys nosweithiau cymdeithasol gwych! Gall bob gallu cystadlu o ddechreuwyr i arbenigwyr. Rydym hefyd yn cystadlu yn BUCS unwaith y flwyddyn i rheiny sydd am gymryd cystadlu o ddifrif.

Dewch i un o’n sesiynau ac ymunwch â ni am DDIGWYDDIADAU CYMDEITHASOL ANHYGOEL!

 

By-election for social secretary

By-election for social secretary

1 post is up for election.

Nominations are now closed.

The polls are open and will close at 11:00 on Monday 27 May 2024 (in 2 days and 2 hours)

Membership

  • Trampoline Club Standard Membership£70.00
  • Trampoline Club Social Membership£5.00
  • Trampoline Club Half Year Membership£40.00