Cymdeithas Iolo

Mae Cymdeithas Iolo ar gyfer myfyrywyr adran y Gymraeg ac unrhywun arall sy'n ymddiddori ym mywyd diwylliannol Cymraeg y brifddinas, gyda'r bwriad o dynnu siaradwyr Cymraeg o bob cefndir at ei gilydd. Rydym ni’n trefnu digwyddiadau diwylliannol bob deufis, megis Stomp farddonol rhwng myfyrwyr a staff adran y Gymraeg a noson Gomedi Cymraeg. Hefyd rydym yn trefnu tripiau i weld dramâu a gigs, gwyliau Cymraeg a digwyddiadau celfyddydol y brifddinas. Mae croeso i bawb i Gymdeithas Iolo – o bob cefndir, os hoffech ymarfer eich Cymraeg tra’n mwynhau’r gorau o ddiwylliant pobl ifanc Caerdydd – dyma’r gymdeithas i chi!

Cymdeithas Iolo is a society for the Students of the School of Welsh or anyone who is interested in Welsh cultural events in Cardiff and beyond. Our aim is to bring Welsh speakers from every background together by organising and attending cultural events around the city, such as poetry slams, comedy nights, music gigs and theatre performances. Everyone is welcome to Cymdeithas Iolo - from every background, whether you're a fluent Welsh Speaker, or just want to learn more about the wealth of the language and culture! 

Please log in to view the committee.

Aelodaeth

Sorry, there are no memberships available to purchase.
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777