Cardiff Malayali Society

Please log in to view the committee.

Membership

  • Cardiff Malayali Society£2.00

Events

Bollysoc x Mallusoc Collab 2022
12th December 5pm - 8pm
The Lodge, Student's Union
Come join us in your best Indian themed costume! We will be doing games and a fashion show! Prizes available!

Products

  • Bollysoc x Mallusoc Collab 2022 Mon 12 Dec 2022 - General£4.00
  • Bollysoc x Mallusoc Collab 2022 Mon 12 Dec 2022 - Members£2.50
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777