Log in
English

Dysgwyr

Cymraeg i Bawb

Cafodd y cynllun ‘Cymraeg i Bawb’ ei sefydlu yn 2015 er mwyn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr dderbyn gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â’u cyrsiau. Mae nifer o gwmnïau a chyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg a dyma gyfle i fyfyrwyr fanteisio ar ddarpariaeth broffesiynol ac arbenigol. Mae cyrsiau ar amrywiaeth o lefelu yn cael eu cynnig, ar gyfer dechreuwyr pur, ac ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gwella ar y Gymraeg sydd ganddynt yn barod. Am fwy o fanylion, cysylltwch â: cymraegibawb@caerdydd.ac.uk


Learners

Welsh for all

The ‘Welsh for all’ scheme was established in 2015, to give students the opportunity to receive free Welsh lessons side by side with their university courses. A lot of employers and companies are looking for graduates who have the ability to converse in Welsh, and this is a great opportunity for students to take advantage of Welsh for all’s professional and expert provision. A variety of different courses are offered, suitable for learners of all levels. For more information, contact welshforall@cardiff.ac.uk.