Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

No ratings yet. Log in to rate.

The following candidates have nominated themselves for our Elections which will be taking place on Monday 22nd February at 9:00 to Friday 26th February at 17:00. | Mae’r ymgeiswyr canlynol wedi enwebu’u hun am ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng ddydd Llun Chwefror 22 am 9:00 a ddydd Gwener Chwefror 2 am 17:00.

All manifestos 

Black and Ethnic Minorities Officer | Swyddog Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig     

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos     

NANCY TURNBULL                  

Ethical & Environmental Officer |  Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos

JAMES DALY               

ELIZABETH MARCHANT - withdrawn                         

International Students Officer | Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol

JEEVITHA VETRIVELAN - withdrawn           

LGBT+ Officer (Open) | Swyddog LHDT+ (Agored)    

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos

MARCUS CONNOLLY              

STUART EYNON                      

LGBT+ Officer (Womens) | Swyddog LHDT+ (Merched)   

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos  

RUTH LEWIS               

Welsh Language Officer | Swyddog y Gymraeg    

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos

OSIAN MORGAN 

Students with Disabilities Officer | Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos 

CHARLES KNIGHTS                

GEORGE WATKINS      

Students' Union President | Llywydd yr Undeb  

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos

STEFFAN BRYN                       

NADINE DAHAN                      

SEBASTIAN ROBYNS-LANDRICOMBE             

HANNAH STERRITT                 

SOPHIE TIMBERS                   

ALEXANDRA WHITE                 

VP Education | IL Addysg

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos

MEGAN COOK             

JENNA CROCOMBE                 

MO HANAFY                

LAKOTA HARDWICK                

NANCI MACEDO DOS SANTOS - withdrawn                       

CATHERINE MEECHAN            

BAYAN MOHAJERI THAKER                 

ALYZA TABOR              

VP Heath Park Campus | IL Campws Parc y Mynydd Bychan

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos

ELEN BERRY - withdrawn          

NIKOLAI CIECIERSKI-HOLMES            

HEATHER MEASURES - withdrawn           

TIMOTHY NAGLE               

VP Postgraduate Students | IL Myfyrwyr Ôl-raddedig 

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos

JOSHUA HEADINGTON                            

MATTHEW JENKINS                

ALEXANDER KUKLENKO                     

SUBHRA MUKHERJEE             

SAMUEL MURRAY                   

WENXING OUYANG - withdrawn                 

RACHEL TURNER - withdrawn

VP Societies |  IL Cymdeithasau       

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos 

LUKE BRETT                

AIDAN CAMMIES                     

MILLY DYER                

CHARLOTTE HAYRE                 

MAISIE HILLIER                       

USMAN MAHMOOD BUKHARI             

JOSEPH RUMMING                 

VP Sports and Athletic Union President | IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos   

JACK BAIRSTOW                     

EMMA FITZPATRICK                

ELIN HARDING            

WILL HARRIS              

TOBY LOCK                 

AILSA MACPHERSON              

DANIEL NASH             

BETH STAFFORD - withdrawn        

VP Welfare | IL Lles   

Read the manifestos Darllenwch y maniffestos

CLAIRE BROSNAN                   

EMILY BUXTON - withdrawn                      

HOLLIE COOKE                       

JONATHAN CRISP                   

JACK HODGKISS - withdrawn                    

SARAH HOPKINS-WEAVER                  

RACHAEL MELHUISH              

MADS PAGE                

MATTHEW PROCTER               

JAKE SMITH - withdrawn                

DANIEL TUCKER                                      

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777