Students For Life

Students For Life

Taken at the 2015 Christmas Dinner

 

Cardiff Students for Life exists to promote life from conception until natural death to the students of Cardiff and the wider community. We organise talks, debates, and involvement in national campaigns. We aim to provide information on the pro-life point of view to those who need it while maintaining an open, caring community. This year, we are particularly aiming to support student parents at Cardiff, since we feel the resources available to them are not at all sufficient, and to raise awareness about the difficulty of raising a child as a student. We also hope to have a bit more of an emphasis on social events in the coming months!

To see what we get up to during the year, check out our gallery. Questions? Head to our FAQs!

Looking forward to seeing you at our events, 

The SFL exec
 

Mae Myfyrwyr Caerdydd dros Fywyd yn bodoli i hyrwyddo bywyd o genhedlu hyd farwolaeth naturiol i fyfyrwyr Caerdydd a'r gymuned yn ehangach. Rydym yn trefnu siaradwyr gwadd, trafodaethau, dadleuon a chyfranogiad mewn ymgyrchoedd cenedlaethol. Ein hamcan yw darparu gwybodaeth ar safbwynt o-blaid-bywyd i'r rheiny sydd ei angen, ac ar yr un pryd cynnal cymuned agored a gofalgar. Ein nod arbennig eleni yw cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n rheini yng Nghaerdydd, gan nad ydym yn teimlo bod yr adnoddau sydd ar gael iddynt yn ddigonol, a hefyd codi ymwybyddiaeth ynglyn â'r anawsterau sy'n perthyn i fagu plentyn fel myfyriwr. Rydym hefyd yn gobeithio rhoi mwy o bwyslais ar ddigwyddiadau cymdeithasol yn ystod y misoedd nesaf!

Myfyrwyr am Oes Prifysgol Caerdydd yn bodoli i greu diwylliant o fywyd ledled Caerdydd. Rydym yn addysgu ac yn helpu myfyrwyr ar faterion bywyd, trefnu siaradwyr gwadd misol o bob cwr o'r byd, nosweithiau cymdeithasol rheolaidd, ac yn ymestyn allan i'r gymuned myfyrwyr ehangach. Rydym yn gweithio'n agos gyda sefydliadau pro-bywyd myfyrwyr eraill ac yn rhedeg teithiau i gynadleddau myfyrwyr genedlaethol.

I weld  yr hyn rydym yn ei wneud yn ystod y flwyddyn, ewch i'n horiel. Cwestiynau? Ewch i'n Cwestiynau a Ofynnir yn Aml!

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn ein digwyddiadau, 

Pwyllgor Gwaith MDF

Please log in to view the committee.

Membership

  • Students For Life Standard Membership£1.00

Products

  • Students for Life Move Social Mon 23 Jan 2017 - General£0.00