Welsh Students Association

Welsh Students Association

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Undeb 2013, cymerdwywyd cynnig gan Swyddog Myfyrwyr Cymraeg yr Undeb (fel yr oedd ar y pryd) i newid enw a chylch gorchwyl y swyddog ymgyrch i 'Swyddog y Gymraeg'. 

 

At AGM 2013, a motion by the Union's 'Welsh Students Officer' (as it was at the time) to change the title and remit of the campaign officer role to 'Welsh language Officer' was approved. 

Please log in to view the committee.

Membership

Sorry, there are no memberships available to purchase.