Student Voice

Welsh Students Association

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Undeb 2013, cymerdwywyd cynnig gan Swyddog Myfyrwyr Cymraeg yr Undeb (fel yr oedd ar y pryd) i newid enw a chylch gorchwyl y swyddog ymgyrch i 'Swyddog y Gymraeg'. 

 

At AGM 2013, a motion by the Union's 'Welsh Students Officer' (as it was at the time) to change the title and remit of the campaign officer role to 'Welsh language Officer' was approved. 

Please log in to view the committee.

Membership

Sorry, there are no memberships available to purchase.
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777