UMCC

Taith Rygbi Caeredin

Friday 10 February 2023, midnight - midnight

Caeredin

Event Information

Y daith flynydol i wylio'r chwe gwlad. Dim ond ar agor i'r rhai sydd WEDI TALU blaendal. Cynnwys llety, bws a crys. Manylion terfynnol i'w cadarnhau. Cysylltwch â phwyllgor llynedd os oes gyno chi gwestiynnau. 2il dalid yw hwn, nid tocyn llawn felly nid oes lle oni bai eich bod wedi talu'r taliad 1af. Ni fydd hi'n bosib rhoi pres yn ôl ar ôl y dyddiad cau.

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777