Winter Showcase

The Guild of Societies presents the annual Winter Showcase. Our Societies will be celebrating the end of another term with concerts, performances and more. Check out our event list, see what is coming up and celebrate an amazing Autumn Semester with our Societies.

 

Mae Urdd y Cymdeithasau yn cyflwyno Arddangosfa’r Gaeaf. Bydd ein Cymdeithasau yn dathlu diwedd tymor arall gyda chyngherddau, perfformiadau a mwy. Edrychwch ar ein rhestr ddigwyddiadau, gweld beth sydd ar y gweill a dathlu Tymor yr Hydref gwych gyda’rn Cymdeithasau.

Search