Winter Showcase

The Guild of Societies presents the annual Winter Showcase. Our Societies will be celebrating the end of another term with concerts, performances and more. Check out our event list, see what is coming up and celebrate an amazing Autumn Semester with our Societies.

 

Mae Urdd y Cymdeithasau yn cyflwyno Arddangosfa’r Gaeaf. Bydd ein Cymdeithasau yn dathlu diwedd tymor arall gyda chyngherddau, perfformiadau a mwy. Edrychwch ar ein rhestr ddigwyddiadau, gweld beth sydd ar y gweill a dathlu Tymor yr Hydref gwych gyda’n Cymdeithasau.

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777