Log in

Cymraeg

Bubble Boba

Now open on the ground floor! 

Bubble Boba is the brand new Bubble Tea & Milkshake Bar on the ground floor of the Students' Union. Serving a wide range Bubble Tea & Milkshakes. With free samples - it's even easier to find your perfect flavour! 

There's never a shortage of fun to be had! They've got old school games and classic console games to keep you and your friends entertained. Will you be the next Jenga champion? Or will you be racing for first place in Mario Kart?

Follow @BubbleBobaUK on Twitter and Facebook


Bubble Boba

Nawr ar agor ar y llawr gwaelod! 

Bubble Boba yw’r Bar Te Swigod a Ysgytlaeth newydd ar llawr gwaelod Undeb y Myfyrwyr.  Yn gweini amrywiaeth eang o De Swigod ac Ysgytlaeth. Gyda samplau am ddim - mae hyd yn oed yn haws i chi ddod o hyd i’r blas perffaith!

Galwch heibio am lwythi o hwyl! Mae ganddyn nhw hen gemau ysgol a gemau consol clasurol i’ch diddanu chi a’ch ffrindiau. Ai chi fydd y pencampwr Jenga nesaf? Neu ai chi a fydd yn rasio ar gyfer y lle cyntaf yn Mario Kart?

Dilynwch @BubbleBobaUK ar Trydar a Facebook