Log in

Cymraeg

Boba Time - Bubble Tea & Milkshake Bar

Now open on the ground floor! 

We're a Friendly Bubble Tea & Milkshake Bar that loves fun, friends, and lots of flavours!
Boba Time aims to provide quality bubble tea and services to university students and the public. We are at the Cardiff University Student Union because we care more about the lives of our students and love them. Boba Time Team knows that overseas students feel helpless or unable to adapt to the food styles of other countries, so we hope that our student customers can find their hometown flavours at Boba Time, as we offer tea and bubble waffles! In addition, we hope to promote popular Asian beverages to local students and the public.

Opening Hours:

Monday to Sunday - 11:00 - 19:00hrs

Follow us @BubbleBobaUK, on Facebook, Instagram, Twitter & Snapchat to keep up to date with new flavours, and great offers - including our drink of the week!  https://bubblebobaukcardiff.business.site/


Boba Time - Bar Te Swigod ac Ysgytlaeth

Nawr ar agor ar y llawr gwaelod! 

Rydyn ni'n Far Te Swigod ac Ysgytlaeth cyfeillgar sy’n caru hwyl, ffrindiau a llawer o flasau!

Bwriad Boba Time yw cynnig te swigod a gwasanaethau i fyfyrwyr y Brifysgol a’r cyhoedd. Rydyn ni yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd oherwydd mae bywydau myfyrwyr yn bwysig i ni. Mae’r Tîm yn Boba Time yn gwybod bod ein myfyrwyr tramor yn gallu teimlo’n ddiymadferth neu yn ei chael hi'n anodd addasu i fwyd gwledydd eraill, felly rydyn ni’n gobeithio y gall fyfyrwyr gael blas o gartref yn Boba Time, wrth i gynnig  te a waffls swigod. Yn ogystal â hyn, rydyn ni’n gobeithio hyrwyddo diodydd Asiaidd poblogaidd i fyfyrwyr lleol a’r cyhoedd.

Oriau agor:

Dydd Llun i Ddydd Sul 11:00 - 19:00

Dilynwch ni @BubbleBobaUK, ar Facebook, Instagram, Twitter a Snapchat i weld yr holl flasau newydd a chynigion gwych - gan gynnwys diod yr wythnos!  https://bubblebobaukcardiff.business.site/