Cymraeg

Bubble Boba - Bubble Tea & Milkshake Bar

Now open on the ground floor! 

We're a Friendly Bubble Tea & Milkshake Bar that loves fun, friends, and lots of flavours!

There's never a shortage of fun to be had! We've got old school games and classic console games to keep you and your friends entertained. Will you be the next Jenga champion? Or will you be racing for gold in Mario Kart? #HelloFunTimes

Our Bobaristas are here to help you find your perfect Bubble Tea & Milkshake. And with free samples - it's even easier to find your perfect flavour! #WhatsYourFlavour?

We're super friendly, so don't be shy if you need a little help!

We love creating new flavours, and at Bubble Boba it's all about the selection!

We've got Sophisticated Milk Teas, Tropical Fruit Teas, and a great selection of Milkshakes... and don't forget about all the toppings we have. Popping fruit bubbles, chewy jellies, mini fudge bits, and crunchy caramel just to name a few!

You should totally come by and try our Luxury Cheesecake Milkshakes! Or our brand new Fruit Cream Sorbettos! Perfect for summer...

Opening Hours:

Monday to Sunday - 11:00 - 19:00hrs

Follow us @BubbleBobaUK, on Facebook, Instagram, Twitter & Snapchat to keep up to date with new flavours, and great offers - including our drink of the week!


Bubble Boba - Bar Te Swigod ac Ysgytlaeth

Nawr ar agor ar y llawr gwaelod! 

Rydym yn Far Te Swigod ac Ysgytlaeth cyfeillgar sy’n caru hwyl, ffrindiau a llawer o flasau!

Galwch heibio am lwythi o hwyl! Mae gennym ni hen gemau ysgol a gemau consol clasurol i ddiddanu chi a’ch ffrindiau. Ai chi fydd y pencampwr Jenga nesaf? Neu ai chi a fydd yn rasio ar gyfer y lle cyntaf yn Mario Kart?

Mae ein Bobaristas yma i’ch helpu ddod o hyd i’r Te Swigod ac Ysgytlaeth perffaith. Gyda samplau am ddim - mae hyd yn oed yn haws i chi ddod o hyd i’r blas perffaith!

Rydym yn hynod gyfeillgar, felly peidiwch â bod yn swil os oes angen ychydig o help arnoch!

Rydym wrth ein bodd yn creu blasau newydd, mae’r dewis yn eang iawn yn Bubble Boba.

Mae gennym De Llaeth Soffistigedig, Te Ffrwyth Trofannol, a digon o ddewis o Ysgytlaeth... a pheidiwch ag anghofio am yr holl ychwanegiadau sydd gennym. Swigod ffrwythau sy’n popio, jelïau, caramel crensiog ond i enwi rhai!

Dylech ddod i drio ein Ysgytlaeth Cacen Gaws moethus! Neu ein Sorbettos Hufen Ffrwyth newydd sbon! Perffaith ar gyfer yr haf...

Oriau agor:

Dydd Llun i Ddydd Sul 11:00 - 19:00 awr

Dilynwch ni @BubbleBobaUK, ar Facebook, Instagram, Twitter a Snapchat i weld yr holl flasau newydd a chynigion gwych - gan gynnwys diod yr wythnos!