Log in
Cardiff Volunteering

Student Sleepout 2017

Cardiff Students' Union • Fri 31 Mar 2017 19:00 - Sat 01 Apr 2017 07:00

Over 4,000 young people in Wales have been classified as homeless within the last 18 months. Can you survive a cold, lonely night?

Cymraeg

From 7.30pm, you'll be crafting your shelters from cardboard boxes and anything else you can scavenge. Please bring your own sleeping bag and/or clothes to keep you warm through the night. There'll also be some light snacks and hot drinks to warm you from the inside. When it hits 8pm, we'll be heading outside for the night, until breakfast is served between 7am and 8am. You'll also receive a t shirt if you make it till the end!

Sign up is £10 per person (includes a t-shirt and breakfast). We also ask that you fundraise a minimum of £20, all the money that is raised goes directly towards supporting the local projects that Cardiff Volunteering work with. For those who fundraise £50 or more you also get a special Sleepout hoody!

You'll need to set up a MyDonate page that is connected to our main Student Sleepout fundraising page, which can be found here: https://mydonate.bt.com/events/sleepout17/421411

If you'd like any more information, or if you're a journalist and would like to report the event, please get in touch: Volunteering@Cardiff.ac.uk.


O 19:30, byddwch yn llunio eich llochesi o flychau cardfwrdd ac unrhyw beth arall gallwch ddod o hyd iddo. Dewch â’ch sach gysgu eich hunan a/neu ddillad i’ch cadw’n gynnes drwy’r nos. Bydd yna ychydig o fwyd a diodydd twym yno hefyd i helpu’ch cynhesu. Am 22:00, byddwn yn dod y tu allan am y noson, yna fe fydd brecwast rhwng 07:00 a 08:00. Byddwch hefyd yn derbyn crys-t os fyddwch yn goroesi tan y diwedd!

Mae’n costio £10 y person i gofrestru (yn cynnwys crys-t a brecwast). Ar gyfer y rheini sy’n codi £50 neu fwy rydych hefyd yn derbyn hwdi Sleepout arbennig a nwyddau!

Rydym hefyd yn gofyn am gyllid o tua £20, gyda’r arian i gyd yn mynd yn uniongyrchol at gefnogi gwaith Gwirfoddolwyr Caerdydd gydag elusennau digartref lleol.

Bydd yr holl arian sy'n cael ei godi'n mynd yn uniongyrchol at gefnogi gwaith Gwirfoddoli Caerdydd gydag elusennau di-gartref lleol. Bydd angen sefydlu tudalen MyDonate sy’n gysylltiedig â’n tudalen codi arian Sleepout Myfyrwyr, y gallwch ddod o hyd iddo yma: https://mydonate.bt.com/events/sleepout17/421411

Os hoffech fwy o wybodaeth, neu os ydych yn newyddiadurwr ac eisiau adrodd am y digwyddiad, cysylltwch â ni: Volunteering@Cardiff.ac.uk.