Celebrating research culture: Images of Research

Zoom • Fri 26 February 2021 10:00-10:45

Images of Research is a visually stunning annual event organised by the Doctoral Academy. Postgraduate researchers are invited to submit an image that represents their research along with a 150-word description; this gives students an opportunity to showcase their research in a creative way. This session will celebrate the success of the event over time and display recent entries to highlight this valuable opportunity to share your research project in a visually engaging way. You will find out how to submit an entry for the 2021-22 event, hear from past entrants and their experiences of entering and taking part in this unique flagship celebration.

Register online


Mae Images of Research yn ddigwyddiad gweledol anhygoel. Yr Academi Ddoethurol sy’n trefnu’r digwyddiad blynyddol hwn. Gwahoddir ymchwilwyr ôl-raddedig i gyflwyno delwedd sy'n cynrychioli eu hymchwil ynghyd â disgrifiad 150 gair; mae hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arddangos eu hymchwil mewn ffordd greadigol. Bydd y sesiwn hon yn dathlu llwyddiant y digwyddiad dros amser ac yn arddangos cofnodion diweddar i dynnu sylw at y cyfle gwerthfawr hwn i rannu eich prosiect ymchwil mewn modd sy'n ddeniadol yn weledol. Cewch wybod sut i gyflwyno cofnod ar gyfer digwyddiad 2021-22, a chlywed gan gyn-ymgeiswyr a'u profiadau o gymryd rhan yn y dathliad blaenllaw unigryw hwn a chymryd rhan ynddo.