Log in

Welcome Crew

Cymraeg

Welcome Crew are the wonderful group of volunteers who greet and help new students settle into life at Cardiff University. Whether it be carrying bags into halls, comforting when parents leave, advising on the best nights out or giving directions to the shops, they will be able to help! Welcome Crew will be in bright t-shirts with smiling faces, don’t be afraid to stop them and ask questions!

There are also two additional opportunities available for you to get involved with including;

  • Support the Students' Union reception team during term time.
  • Get involved during Open Days.

Interested in getting involved? Head to the Become a Volunteer page for more information!


Criw Croeso

Mae’r Criw Croeso yn grwp hyfryd o wirfoddolwyr sy’n cyfarch a helpu myfyrwyr newydd i ymgartrefu ym Mhrifysgol Caerdydd. Boed yn cario bagiau i neuaddau preswyl, cysuro pan fo rhieni’n gadael, cynghori ar y nosweithiau allan gorau neu roi cyfarwyddiadau i’r siopau, byddant yn gallu helpu! Bydd y Criw Croeso mewn crysau-t a wynebau llawn gwên, peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau iddynt!

Diddordeb mewn cymryd rhan? Ewch i dudalen Dewch yn Wirfoddolwr am fwy o wybodaeth!