Log in

What's On

Doggie Volunteering
30th May
Fonmon Castle Dog and Family Fun Day
If you love dogs and you're free on bank holiday then Friends of the Dogs want your help!
YOLO
1st June
Y Plas
Wednesday nights at Y Plas
CLSN The Summer Finale
4th June
Y Plas
Saturdays at Y Plas
EU Referendum Debate
5th June
The Great Hall

Box Office

Alien Ant Farm
9th June
Y Plas
Support from The Dirty Youth and Eva Plays Dead.
The Maccabees
13th July
Y Plas
Plus special guests
Airbourne
27th July
Y Plas
Plus special guests
Moose Blood
6th October
Y Plas
Plus special guests

News

Welsh Language Policy Student Consultation | Ymghynghoriad Myfyrwyr Polisi Iaith Gymraeg

Give your feedback on our new Welsh Language Policy | Rhowch eich adborth ar ein Polisi Iaith newydd

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Coming to a library near you | Yn dod i lyfrgell yn agos i chi

 
24/7 ASSL passes the pilot! | ASSL 24/7 yn pasio'r peilot!

A big win for students | Buddugoliaeth i fyfyrwyr

 
 
Jobshop