Log in

What's On

Ice Hockey Varsity
1st May
Ice Arena Wales
The inaugural Varsity Ice Hockey match, Cardiff Redhawks Vs. Birmingham Lions.
YOLO
4th May
Y Plas
Wednesday nights at Y Plas
Give Blood
5th May
The Great Hall
Give Blood
6th May
The Great Hall

Box Office

Issues
24th May
Y Plas
Plus special guests
Alien Ant Farm
9th June
Y Plas
Support from The Dirty Youth and Eva Plays Dead.
The Maccabees
13th July
Y Plas
Plus special guests
Airbourne
27th July
Y Plas
Plus special guests

News

Keeping yourself safe in Cardiff | Cadw’ch hun yn ddiogel yng Nghaerdydd

Find out what safety initiatives we offer | Darganfyddwch pa fentrau diogelwch rydym yn ei gynnig

 
Student Senate Agenda | Agenda Senedd Myfyrwyr

The next meeting will be held on 26-04-16 | Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 26-04-16

 
Elected Officer Team Update | Diweddarad Tîm Swyddogion Etholedig

VP Heath Park and VP Welfare | IL Parc y Mynydd Bychan a IL Lles

 
It’s No Joke Launch | Lansiad Nid yw'n Jôc

Tackling lad culture on Cardiff campuses | Yn laco diwylliant 'lad' ar gampysau Caerdydd

 
Proud to support #RainbowLaces | Yn falch i gefnogi #LasysEnfys

Welsh Varsity athletes will be lacing up again | Bydd athletwyr Farsiti Cymru yn cefnogi'r ymgyrch

 
 
Jobshop