Annell Dyfri Swyddog Y Gymraeg | Welsh Language Officer

About My Role

Mae’r Swyddog y Gymraeg yn gyfrifol am gynrychioli buddiannau myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn y Brifysgol o fewn strwythurau’r Undeb a, lle y bo’n briodol, strwythurau’r Brifysgol.


The Welsh Language Officer is responsible for representing the interests of Welsh speaking students at the University within the structures of the Union and where appropriate, the University.

About Me

What I'm Working On?

Search