Log in

Welcome Crew

Cymraeg

Welcome Crew are the wonderful group of volunteers who greet and help new students settle into life at Cardiff University. Whether it be carrying bags into halls, comforting when parents leave, advising on the best nights out or giving directions to the shops, they will be able to help! Welcome Crew will be in red t-shirts with smiling faces, don’t be afraid to stop them and ask questions!

There are also two additional opportunities available for you to get involved with including;

 • Support the Students' Union reception team during term time - Job Description
 • Get involved during Open Days.

What's in it for you? 

 • A Welcome Crew t-shirt
 • Food court vouchers
 • A volunteer certificate
 • Accredited hours to be registered with Millennium Volunteering (GwirVol)
 • Mystery raffle prizes
 • That warm fuzzy feeling you get when you’ve helped a struggling Fresher

Interested in getting involved? Head to the Become a Volunteer page for more information!


Criw Croeso

Mae’r Criw Croeso yn grwp hyfryd o wirfoddolwyr sy’n cyfarch a helpu myfyrwyr newydd i ymgartrefu ym Mhrifysgol Caerdydd. Boed yn cario bagiau i neuaddau preswyl, cysuro pan fo rhieni’n gadael, cynghori ar y nosweithiau allan gorau neu roi cyfarwyddiadau i’r siopau, byddant yn gallu helpu! Bydd y Criw Croeso mewn crysau-t a wynebau llawn gwên, peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau iddynt!

Mae yna ddau gyfle ychwanegol hefyd i chi gymryd rhan ynddynt, yn cynnwys;

 • Cefnogi tîm derbynfa Undeb y Myfyrwyr yn ystod y tymor - Swydd Ddisgrifiad
 • Cymryd rhan yn ystod Diwrnodau Agored

Beth yw'r manteision i chi?

 • Crys-t Criw Croeso
 • Talebau cwrt bwyd
 • Tystysgrif gwirfoddoli
 • Oriau achredig i'w cofrestru â Gwirfoddolwyr y Mileniwm (GwirVol)
 • Gwobrau raffl dirgel
 • Y teimlad cynnes hwnnw pan fyddwch wedi helpu myfyriwr newydd

Diddordeb mewn cymryd rhan? Ewch i dudalen Dewch yn Wirfoddolwr am fwy o wybodaeth!