Log in

#cymraeg

Saturday Exams – we want your feedback

Complete our short survey to give us your views

During examination periods, Cardiff University schedules assessments on Saturdays for some courses. Fadhila, your VP Education, is currently investigating whether this adversely affects some students and wants to hear your feedback.

Please take our short survey to give your feedback on exam schedules. Your responses will be used to improve the assessment system in the future.

Please log in to complete this survey.


Arholiadau Ddydd Sadwrn – rydym eisiau eich adborth

Cwblhewch ein arolwg byr i rannu eich barn gyda ni.

Yn ystod y cyfnodau arholi, mae Prifysgol Caerdydd yn amserlennu asesiadau ar ddydd Sadwrn ar gyfer rhai cyrsiau. Mae Fadhila, eich Is Lywydd Addysg, ar hyn o bryd yn ymchwilio os yw hyn yn effeithio ar rai myfyrwyr ac eisiau clywed eich adborth.

Llenwch ein arolwg byr i roi eich adborth ar amserlenni arholiadau. Bydd eich ymatebion yn cael eu defnyddio i wella'r system asesu yn y dyfodol.

Please log in to complete this survey.