Log in

Cymraeg

Now Open

WHSmith now have a store at Cardiff University and it's based on the first floor of the Students' Union building.

Come and check out our wide range of great products at student prices. Stock up on fresh food, chilled drinks, hot Costa coffee, crisps and snacks, sweets and treats, books, newspapers, magazines, stationery and more. We also offer Cardiff University branded clothing and sportswear. We run fantastic offers across the store including Buy One Get One Half Price* on all new and bestselling books and an all day value Meal Deal – perfect for lunch!

Visit our friendly staff in store today.

Opening Hours (Term Time) Mon - Fri 9:00 - 17:00; Sat - Sun Closed
Opening Hours (Out of Term Time) Mon - Fri 10:00 - 16:00; Sat - Sun Closed

*Terms and conditions apply. See in store for details.


Nawr ar Agor

Mae gan WHSmiths siop yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd ar y llawr cyntaf.

Dewch i weld ein ystod eang o gynhyrchion gwych am brisiau myfyrwyr. Bwyd ffres, diodydd oer, coffi Costa cynnes, creision a byrbrydau, melysion a danteithion, llyfrau, papurau newydd, cylchgronau a mwy. Rydym hefyd yn gwerthu dillad a dillad chwaraeon brand Prifysgol Caerdydd. Mae gennym nifer o gynigion gwych yn y siop gan gynnwys Prynu Un a Chael Un Hanner Prif* ar lyfrau newydd a Cynnig Pryd – berffaith ar gyfer amser cinio!

Dewch i weld ein staff cyfeillgar yn y siop heddiw.

Amseroedd Agor (Amser Tymor)

Llun - Gwener9:00 - 17:00; Sadwrn - SulAr Gau

Amseroedd Agor (Tu allan i'r Tymor)

Llun - Gwener10:00 - 16:00; Sadwrn - SulAr Gau

*Telerau ac amodau'n berthnasol. Ewch i'r siop am fanylion.