Log in

Salon

Watch this space as we have a new and exciting hair and beauty salon coming to the union. 

Cardiff University Students' Union are pleased to introduce Uni Salon who are looking to open their doors in late Autumn. 

Uni Salon are actually offering the first 30 enquieries free entry into a prize draw to be in with the chance of winning a free make over.

You can enquire via e-mail: unisaloncardiff@gmail.com

 

Salon

Mae gennym salon gwallt a harddwch newydd sbon yn dod i’r Undeb, felly cadwch olwg! 

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn falch i gyflwyno Uni Salon sy’n gobeithio agor eu drysau ddiwedd yr Hydref.

Mae Uni Salon yn cynnig i’r 30 person sy’n ymholi gyntaf, fynediad am ddim i raffl i gael y cyfle o ennill ‘makeover’ am ddim.

Gallwch ymholi dros e-bost: unisaloncardiff@gmail.com