Log in

cymraeg

Salon

We are now officially open!

Our newly revamped Salon is now open on the ground floor. The Salon offers a variety of hair and beauty treatments using a great range of products.

Follow this link to register and book an online appointment.

Ladies
Cut & blow dry£26
Re-style£30
Dry cut£15
Blow dry£15
Curly blow dry£20
Hair upfrom £20
Curl£15
Root tint£25
Full tintfrom £30
T-zone£25
½ head foils£30
Full head foils£40
Parting foils + col£35
Full foils + col£55
Crazy colours+£5/10
Toners+£5
Treatment+£5
Olaplex+£15
Olaplex only (inc. blow dry)£25
Nails
Gel polish£15
Manicure£10
Gel soak off£7.50
Gents
Dry cut£8.50
Wash & cut£10
Clippersfrom £6
Cut & colourfrom £30
Cut & foilsfrom £30
Waxing
Full leg£20
Half leg£14
Bikini (basic)£10
Underarm£8.50
Forearm£13
Lip£5
Eyebrow£6.50
Full face£15
Eye Treatments
Brow wax & tint£10
Party lashes£15
Tanning
Sienna full body£15
Half body£10

Colour treatments do not include cutting services.


Salon

Rydym nawr ar agor!

Mae ein Salon newydd ar agor ar y llawr gwaelod. Mae'r Salon yn cynnig amrywiaeth o driniaethau gwallt a harddwch yn defnyddio amrywiaeth eang o gynhyrchion.

Dilynwch y ddolen yma i gofrestru a gwneud apwyntiad ar-lein.

Merched
Torri a sychu£26
Ail-steilio£30
Toriad sych£15
Sychu£15
Sychu cyrliog£20
Gwallt i fynyo £20
Cyrlio£15
Lliw i’r gwreiddiau£25
Tint llawno £30
Man-T£25
Ffoiliau ½ pen£30
Ffoiliau pen llawn£40
Ffoiliau rhaniad + lliw£35
Ffoiliau llawn + lliw£55
Lliwiau gwallgof+£5/10
Arlliwiau+£5
Triniaeth+£5
Olaplex+£15
Olaplex yn unig (gan gynnwys sychu)£25
Ewinedd
Polish gel£15
Triniaeth Dwylo£10
Tynnu gel£7.50
Dynion
Toriad sych£8.50
Golchi a thorri£10
Clipwyr o £6
Torri a Lliwo £30
Torri a ffoiliauo £30
Cwyro
Coes gyfan£20
Hanner coes£14
Bicini (sylfaenol)£10
Cesail£8.50
Elin£13
Gwefus£5
Aeliau£6.50
Wyneb cyfan£15
Triniaethau Llygaid
Tint a cwyro aeliau£10
Blew amrantau parti£15
Lliw Haul
Corff cyfan Sienna£15
Hanner corff£10

Nid yw triniaethau lliw yn cynnwys gwasanaethau torri gwallt