Log in

Cymraeg

Inc

We are now officially open!

Our newly revamped IT and stationery store is open. Your favourite IT Shop has also had a complete rebrand and is now called Inc. 

We will be offering services including a Post Office and selling stationery at NUS prices.. We also have some exiting new additions to the shop including a new pic & mix stand and a greetings card stand. 

In addition to our rebrand we are now also a Post Office. From sending your ebay products to cashing in money, we’ve got you covered!

The IT Shop was set up by Cardiff University together with the Students’ Union in 2007 to provide help and advice to students. Since that time, the shop has gone from strength to strength.

If you have any queries, don’t hesitate to pop in and see us. We are located on the ground floor of the Students' Union next to Coffi Co.

Opening Hours (Term Time) Mon - Fri 09:00 - 17:00; Saturday 10:00 - 14:00
Opening Hours (Out of Term Time)

Mon - Fri 10:00 - 16:00; Sat - Sun Closed


Inc

Rydym nawr yn swyddogol ar agor!

Mae ein siop TG a deunydd swyddfa newydd ar agor. Mae eich hoff Siop TG hefyd wedi ail-frandio a’i ailenwi i Inc. 

Byddwn yn cynnig yr un gwasanaethau gan gynnwys atgyweirio gliniadur cost isel a gwerthu deunydd ysgrifennu am brisiau UCM. Mae hefyd ychwanegiadau cyffrous newydd i’r siop gan gynnwys stondin losin newydd a stondin cardiau cyfarch. 

Mae gennym hefyd Swyddfa Bost. Bellach gallwch ddanfon eich cynhyrchion ebay, neu cashio eich arian!

Sefydlwyd y Siop TG gan Brifysgol Caerdydd ynghyd ag Undeb y Myfyrwyr yn 2007 i ddarparu cymorth a chyngor i fyfyrwyr. Ers hynny, mae’r siop wedi mynd o nerth i nerth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, dewch heibio i’n gweld. Rydym ar lawr gwaelod Undeb y Myfyrwyr drws nesaf i Coffi Co.

Amseroedd Agor (Amser Tymor)

Llun-Gwener 09:00-17:00; Sadwrn 10:00-14:00

 

Amseroedd Agor (Tu allan i'r Tymor)

Llun – Gwener 10:00 - 16:00; Sadwrn – Sul Ar Gau