Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

Cymraeg

It’s not long until the Societies Ball, which will be held this year on Friday 29th April in the Great Hall. This shortlist is a result of the 900 nominations for the 17 awards which will be announced on the night so the standard this year is incredibly high! Having said that, please don’t be disheartened if you haven’t been shortlisted. You should still be very proud of the work you’ve done this year and the Societies Ball is an evening of celebration for all. There is a very limited amount of tickets still available so if you’re shortlisted but haven’t yet bought a ticket, make sure you buy one before they disappear! #SocietiesBall16

Best Newcomer

 • Quidditch Society
 • Quiz Society
 • Stitch Soc
 • UAEM Cardiff
 • Women's Health, Obstetrics and Gynaecology Society

Best Fringe Festival Event

 • The 25th Annual Putnam County Spelling Bee - Act One
 • A Night of Short Films – Film Society
 • Music Showcase - A Cappella, Blank Verse, Brass Band Society, Healthcare Music Society, Jazz Society, Music Society, Operatic Society, TCUPS and Windband
 • Gilbert & Sullivan’s ‘Patience’ – Operatic Society
 • Inner Child Day – Student Minds

Best Go Global Performance

 • Bollywood Dance Society
 • Bulgarian Society
 • Malaysian Society
 • Slash Hip Hop Dance Society
 • Tamil Society

Best Use of Social Media

 • A Cappella Society
 • Cardiff Marrow
 • Law Society
 • Slash Hip Hop Dance Society
 • STAR (Student Action for Refugees)

Best Small Event

 • Winter Help for the Homeless – British Red Cross Group
 • Soloist Competition - Music Society
 • General Assembly – Sexpression
 • Dance Workshop Weekend – Slash Hip Hop Dance Society
 • Youth Stop AIDS Speaker Tour - UAEM

Best Large Event

 • Britain and the EU: an economic debate – Business School Society
 • Cardiff Carols  - Christian Union
 • Festival of Diversity – Malaysian Society
 • Real Ale & Cider Festival – Real Ale & Cider Society
 • Refugee Rhythms – STAR (Student Action for Refugees)

Association of the Year

 • LGBT+ Association
 • Postgraduate Association
 • Women's Association

SLS of the Year

 • Fruit & Veg Coop
 • Nightline
 • SHAG
 • Student Minds

Most Committed Member

 • Aidan Cammies (Baking Society)
 • Savvy Pranoy (Bollywood Dance Society)
 • Charlotte Gunn (Jazz Society)
 • Dan Martin (Operatic Society)
 • Alex Creamer (Windband)

Committee Member of the Year

 • Katie Bradshaw (Act One)
 • Tom Sharrocks (Airsoft Society)
 • Kate Coventry (CoppaFeel Society)
 • Imogen Paine (FAD)
 • Honey McKenna (Slash Hip Hop Dance Society)

Committee of the Year

 • A Cappella Society
 • Christian Union           
 • Law Society
 • Jazz Society
 • Nightline

Best Society Collaboration

 • Cardiff Dance Competition – Belly Dancing Society, Bollywood Dance Society, Broadway Dance Society, Dancesport Club, Expression, FAD and Slash Hip Hop Dance Society
 • Fusion - Asian Society, Bollywood Dance Society, Paksoc, Kenyan Society and YUVA Indian Society
 • Inter Society Quiz Night - Asian Society, Brunei Society, Catholic Society, Islamic Society, Malaysian Society, Paksoc, Sikh Society and Tamil Society
 • Music Showcase - A Cappella, Blank Verse, Brass Band Society, Healthcare Music Society, Jazz Society, Music Society, Operatic Society, TCUPS and Windband
 • Vithiya Alphons Campaign – Tamil Society, Cardiff Marrow and Asian Society

Most Improved Society

 • Blank Verse
 • Cardiff LINKS
 • Finance & Trading Society
 • SAWSA - Architecture Society
 • Wildlife & Conservation           Society

Best Small Society

 • Bollywood Dance Society
 • Cardiff Marrow
 • Expression
 • Operatic Society
 • Tamil Society

Best Medium Society

 • Baking Society
 • FAD
 • Film Society
 • Slash Hip Hop Dance Society
 • Windband

Best Large Society

 • Act One           
 • Broadway Dance Society
 • Christian Union           
 • Finance & Trading Society
 • Islamic Society

Officer's Choice for Outstanding Contribution

 • Jack Hodgkiss
 • Joe Dare
 • Katie Blackwell           
 • Mads Page
 • Tom Pontin

Rhestr Fer Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Mae Noson Fawreddog Cymdeithasau yn prysur agosáu, mae’n digwydd eleni ar ddydd Gwener Ebrill 29ain yn y Neuadd Fawr. Mae’r Rhestr Fer hon yn ganlyniad i 900 o enwebiadau ar gyfer yr 17 gwobr a fydd yn cael ei gyhoeddi ar y noson felly mae’r safon eleni yn hynod o uchel! Wedi dweud hynny, peidiwch â digalonni os nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer. Dylech bod yn falch iawn o’r gwaith rydych wedi ei wneud eleni ac mae’r Noson Fawreddog yn noson o ddathliad i bawb. Mae swm cyfyngedig iawn o docynnau dal ar gael felly os rydych ar y rhestr fer a heb brynu tocyn eto, gwnewch yn siwr eich bod yn prynu un  cyn iddyn nhw ddiflannu!

Cymdeithas Newydd Orau

 • Cymdeithas Quidditch
 • Cymdeithas Gwis
 • Cymdeithas Stitch
 • UAEM Caerdydd
 • Cymdeithas Iechyd Menywod, Obstetreg a Gynaecoleg

Digwyddiad Gwyl Fringe Gorau

 • ‘The 25th Annual Putnam County Spelling Bee’ - Act One
 • A Night of Short Films – Cymdeithas Ffilm
 • Arddangosfa Cerddoriaeth - A Cappella, Blank Verse, Cymdeithas Band Pres, Cymdeithas Cerddoriaeth Gofal Iechyd, Cymdeithas Jazz, Cymdeithas Jazz, Cymdeithas Operatig, TCUPS a Band Chwyth
 • Gilbert & Sullivan’s ‘Patience’ – Cymdeithas Operatig
 • Diwrnod Plentyn Mewnol – Meddyliau Myfyrwyr

Perfformiad ‘Go Global’ Gorau

 • Cymdeithas Ddawns Bollywood
 • Cymdeithas Bwlgaraidd
 • Cymdeithas Malaysia
 • Cymdeithas Ddawns Hip Hop Slash
 • Cymdeithas Tamil

Defnydd Gorau o Gyfryngau cymdeithasol

 • Cymdeithas A Cappella           
 • Mêr Caerdydd
 • Cymdeithas y Gyfraith
 • Cymdeithas Ddawns Hip Hop Slash
 • STAR (Gweithredu Myfyrwyr ar gyfer Ffoaduriaid)

Digwyddiad Bach Gorau

 • Cymorth Gaeaf ar Gyfer y Digartref – Grwp Groes Goch Brydeinig
 • Cystadleuaeth Unawdydd- Cymdeithas Gerddoriaeth
 • Cynulliad Cyffredinol – Sexpression
 • Penwythnos Gweithdy Dawns – Cymdeithas Dawns Hip Hop Slash
 • Taith Siaradwr AIDS Youth Stop - UAEM

Digwyddiad Mawr Gorau

 • Prydain a'r UE: dadl economaidd – Cymdeithas Ysgol Busnes
 • Carolau Caerdydd – Undeb Gristnogol
 • Gwyl Amrywiaeth – Cymdeithas Malaysia
 • Gwyl Cwrw a Seidr – Cymdeithas Cwrw a Seidr
 • Refugee Rhythms – STAR (Gweithredu Myfyrwyr ar gyfer Ffoaduriaid)

Cydgysylltiad y Flwyddyn

 • Cymdeithas LGBT +
 • Cymdeithas Ôl-raddedig
 • Cymdeithas Menywod

Gwasanaeth a Arweinir gan Fyfyrwyr Flwyddyn

 • Coop Ffrwythau a Llysiau
 • Nightline
 • SHAG
 • Meddyliau Myfyrwyr    

Aelod Mwyaf Ymroddedig

 • Aidan Cammies (Cymdeithas Pobi)
 • Savvy Pranoy (Cymdeithas Ddawns Bollywood)
 • Charlotte Gunn (Cymdeithas Jazz)
 • Dan Martin (Cymdeithas Operatig)
 • Alex Creamer (Band Chwyth)

Aelod Pwyllgor y Flwyddyn

 • Katie Bradshaw (Act One)
 • Tom Sharrocks (Cymdeithas Airsoft)
 • Kate Coventry (Cymdeithas CoppaFeel)
 • Imogen Paine (FAD)
 • Honey McKenna (Cymdeithas Ddawns Hip Hop Slash)

Pwyllgor y Flwyddyn

 • Cymdeithas A Cappella
 • Undeb Gristnogol        
 • Cymdeithas y Gyfraith
 • Cymdeithas Jazz
 • Nightline

Cydweithredu Cymdeithas Gorau

 • Cystadleuaeth Ddawns Caerdydd – Cymdeithas Bola Ddawnsio, Cymdeithas Ddawns Bollywood, Cymdeithas Ddawns Broadway, Clwb Dancesport, Expression, FAD a Chymdeithas Dawns Hip Hop Slash
 • Ymasiad - Cymdeithas Asiaidd, Cymdeithas Ddawns Bollywood, Paksoc, Cymdeithas Kenya a Chymdeithas Indiaidd YUVA.
 • Noson Gwis Rhyng-Gymdeithasol – Cymdeithas Asiaidd, Cymdeithas Brunei, Cymdeithasol Gatholig, Cymdeithas Islamaidd, Cymdeithas Malaysia, Paksoc, Cymdeithas Sikh a Chymdeithas Tamil
 • Arddangosfa Cerddoriaeth – A Cappella, Blank Verse, Cymdeithas Band Pres, Cymdeithas Cerddoriaeth Gofal Iechyd, Cymdeithas Jazz, Cymdeithas Jazz, Cymdeithas Operatig, TCUPS a Band Chwyth
 • Ymgyrch Alphons Vithiya – Cymdeithas Tamil, Mêr Caerdydd a Chymdeithas Asiaidd

Cymdeithas sydd wedi Gwella Mwyaf

 • Blank Verse
 • LINKS Caerdydd
 • Cymdeithas Cyllid a Masnachu
 • SAWSA – Cymdeithas Pensaernïaeth
 • Cymdeithas Bywyd Gwyllt a Chadwraeth          

Cymdeithas Bach Gorau

 • Cymdeithas Ddawns Bollywood
 • Mêr Caerdydd
 • Expression
 • Cymdeithas Operatig
 • Cymdeithas Tamil

Cymdeithas Canolig Gorau

 • Cymdeithas Pobi
 • FAD
 • Cymdeithas Ffilm
 • Cymdeithas Ddawns Hip Hop Slash
 • Band Chwyth

Cymdeithas Fawr Orau

 • Act One           
 • Cymdeithas Ddawns Broadway
 • Undeb Gristnogol        
 • Cymdeithas Cyllid a Masnachu
 • Gymdeithas Islamaidd

Dewis y Swyddog am Gyfraniad Eithriadol

 • Jack Hodgkiss
 • Joe Dare
 • Katie Blackwell           
 • Mads Page
 • Tom Pontin
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777