Revision Aid 2023 | Cymorth Adolygu 2023

Your Elected Officers are here to help you throughout revision season. Find out where they will be for some hot drinks and a chat! | Mae eich Swyddogion Etholedig yma i'ch helpu drwy gydol y tymor adolygu. Darganfyddwch ble fydden nhw er mwyn mwynhau diod boeth a sgwrs!

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

What is Revision Aid?

During Revision Aid, your Elected Officers will be on hand to help. Join us in the Welcome Centre each weekday morning from 9.15 for a FREE continental breakfast! We will also be in different locations around campus with hot drinks to help get you through your exams and assessments this revision season! Come by for a hot drink and a chat.

WEEK 1 (17th - 21st May)

 • 17th May - Bute Library - 10:00 -15:30
 • 18th May - ASSL - 10:00 -15:30

WEEK 2 (22nd - 28th May)

 • 22nd May - CSL - 10:00 -15:30
 • 23rd May - Main Building - 11:00-15:30
 • 24th May - ASSL - 10:00 -15:30
 • 25th May - Trevithick Library - 10:00 -15:30
 • 26th May - CSL - 10:00 -15:30

WEEK 3 (29th May - 4th June)

 • 30th May - ABACWS - 11:00-15:30
 • 31rd May - ASSL - 10:00 -15:30
 • 1st June - Main Bulding - 10:00 -15:30
 • 2nd June - CSL - 10:00 -15:30

WEEK 4 (5th - 11th June)

 • 5th June - Health Library - 10:00 -15:30
 • 6th June - ASSL - 11:00 -15:30
 • 7th June - Trevithick Library - 10:00 -15:30
 • 8th June - CSL - 10:00 -15:30
 • 9th June - Health Library - 10:00 -15:30
 • 10th June - Health Library - 10:00 -15:30

WEEK 5 (12th & 13th June)

 • 12th June - Health Library - 10:00 -15:30
 • 12th June - ASSL - 10:00 -15:30
 • 13th June - Health Library - 11:00-15:30
 • 13th June - CSL - 11:00-15:30

 

 


Beth yw Cymorth Adolygu?

Yn ystod Cymorth Adolygu, fydd eich Swyddogion Etholedig wrth law i helpu. Ymunwch â ni yn y Ganolfan Goeso ddyddiau Llun-Gwener o 9:15 ymlaen am frecwast cyfandirol AM DDIM! Byddem ni hefyd mewn gwahanol leoliadau ar draws y campws gyda diodydd poeth i’ch helpu chi drwy eich arholiadau ac asesiadau'r tymor adolygu hwn! Dewch draw am ddiod boeth a sgwrs.

WYTHNOS 1 (17 – 21 Mai)

 • 17 Mai - Llyfrgell Bute - 10:00 -15:30
 • 18 Mai - Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - 10:00 -15:30

WYTHNOS 2 (22 - 28 Mai)

 • 22 Mai - Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - 10:00 -15:30
 • 23 Mai – Prif Adeilad  - 11:00-15:30
 • 24 Mai - Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - 10:00 -15:30
 • 25 Mai - Llyfrgell Trevithick - 10:00 -15:30
 • 26 Mai - Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - 10:00 -15:30

WYTHNOS 3 (29 Mai - 4 Mehefin)

 • 30 Mai - ABACWS
 • 31 Mai - Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - 10:00 -15:30
 • 1 Mehefin - Prif Adeilad - 10:00 -15:30
 • 2 Mehefin - Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - 10:00 -15:30

WYTHNOS 4 (5 - 11 Mehefin)

 • 5 Mehefin – Llyfrgell y Mynydd Bychan - 10:00 -15:30
 • 6 Mehefin - Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - 11:00-15:30
 • 7 Mehefin - Llyfrgell Trevithick - 10:00 -15:30
 • 8 Mehefin - Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - 10:00 -15:30
 • 9 Mehefin - Llyfrgell y Mynydd Bychan - 10:00 -15:30
 • 10 Mehefin - Llyfrgell y Mynydd Bychan - 10:00 -15:30

WYTHNOS 5 (12 & 13 Mehefin)

 • 12 Mehefin - Llyfrgell y Mynydd Bychan - 10:00 -15:30
 • 12 Mehefin - Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - 10:00 -15:30
 • 13 Mehefin - Llyfrgell y Mynydd Bychan - 11:00-15:30
 • 13 Mehefin - Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - 11:00-15:30

 

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777