Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The following candidates have nominated themselves for our Elections which will be taking place on Monday 25 February at 9:00 to Friday 1 March at 17:00.

Manifestos will be available over the coming days

Black and Ethnic Minorities Officer

ARREYEH NASIR AADAN

CINDY IKIE

MANJEEVAN KAUR

 

Ethical & Environmental Officer

FLAVIE IOOS

ROSS MCQUILLAN-JOHNSON

Nuzha Nadeem

SYED SHAH

LUCY STARKIE

 

International Students Officer

POORVI RAVINDRA AGARWAL

PATRICIA BAROROT

PARUL JAIN

KAMRAN NASIR

SOFIA SHKURAT

JUI-HSUAN SU

GERLINE WILLIAM

PEIZHE XIN

 

LGBT+ Officer (Open)

ZACH EDGE

 

Mental Health Officer

ALISTAIR CREAVEN

DANIEL MAPATAC

CAITLIN PARR

 

Students with Disabilities Officer

SAREENA NAWAZ

 

Students' Union President

AMR ALWISHAH

PRISCILLA MUROPA

HENRIETTA PAGE

JACKIE YIP

 

VP Education

ERIN CLUSKEY

OLIVER COPLESTON

WILLIAM DANKS

TOMOS EVANS

BETHANY GRIFFITHS

NICOLE HAYLOR-MOTT

SOPHIA KHIRANI

JONATHAN MATCHETT

CALLUM MCCARTHY

DARINA NIKOLOVA

MICAELA PANES

JOSHUA PRIOR

HARLEY ROUSELL

 

VP Heath Park Campus

CHRISTOPHER LANGRIDGE

HEMBAFAN SHEKINA ORTOM

 

VP Postgraduate Students

NICHOLAS FOX

ELIZABETH HOWARD

MUHAMMAD KHAN

ARSALAN JAWEED LAMBAY

YASAR MAJIB

SHIVA MOHAN MOHAN

MATTHEW SPENCER

JANET WILLIAMS

 

VP Societies and Volunteering

NICOLA MORGAN

HANNAH SCHOLES

ORLA TARN

EMILY WILLISCROFT

 

VP Sports and Athletic Union President

ROSIE FOLEY

JACOB LLOYD

MATTHEW MCFERRAN

IONA MIDDLETON

SHABAN NADEEM

JUDITH PICKETT

SARAH ROBBINS

ELLA WATSON

 

VP Welfare and Campaigns

SADIYAH AHMED

ELLEN FERGUSON

HARRY JONES

DANIEL LAVORCHIK

LOUISE MORGAN

CAMERON ROSE

HANNAH RYAN

KAVIAN SHIRKOOHI

MIHAELA TSOLCHOVSKA

JACOB TURNBULL

RORY WADE

JAMES WAREHAM

ZSOFIA ZAB

 

Welsh Language Officer

OWEN MORRIS

 

Women's Officer

NIAMH HINCHCLIFFE

Several positions are vacant, Cardiff University Students' Union will review the feasibility of a By Election after the Easter break for the following positions:

LGBT+ Officer (Womens)


Mae’r ymgeiswyr canlynol wedi enwebu’u hun am ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng ddydd Llun Chwefror 25 am 9:00 a ddydd Gwener Orymdaith 1 am 17:00.

Bydd maniffestos ar gael dros y diwrnodau nesaf

Swyddog Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig

ARREYEH NASIR AADAN

CINDY IKIE

MANJEEVAN KAUR

 

Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol

FLAVIE IOOS

ROSS MCQUILLAN-JOHNSON

Nuzha Nadeem

SYED SHAH

LUCY STARKIE

 

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol

POORVI RAVINDRA AGARWAL

PATRICIA BAROROT

PARUL JAIN

KAMRAN NASIR

SOFIA SHKURAT

JUI-HSUAN SU

GERLINE WILLIAM

PEIZHE XIN

 

Swyddog LHDT+

ZACH EDGE

 

MATURE

EDEL ANABWANI

 

 

Swyddog Iechyd Meddwl

ALISTAIR CREAVEN

DANIEL MAPATAC

CAITLIN PARR

 

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

 

SAREENA NAWAZ

 

Llywydd yr Undeb

AMR ALWISHAH

PRISCILLA MUROPA

HENRIETTA PAGE

JACKIE YIP

 

IL Addysg

ERIN CLUSKEY

OLIVER COPLESTON

WILLIAM DANKS

TOMOS EVANS

BETHANY GRIFFITHS

NICOLE HAYLOR-MOTT

SOPHIA KHIRANI

JONATHAN MATCHETT

CALLUM MCCARTHY

DARINA NIKOLOVA

MICAELA PANES

JOSHUA PRIOR

HARLEY ROUSELL

 

IL Campws Parc y Mynydd Bychan

CHRISTOPHER LANGRIDGE

HEMBAFAN SHEKINA ORTOM

 

IL Myfyrwyr Ôl-raddedig

NICHOLAS FOX

ELIZABETH HOWARD

MUHAMMAD KHAN

ARSALAN JAWEED LAMBAY

YASAR MAJIB

SHIVA MOHAN MOHAN

MATTHEW SPENCER

JANET WILLIAMS

 

IL Cymdeithasau

NICOLA MORGAN

HANNAH SCHOLES

ORLA TARN

EMILY WILLISCROFT

 

IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau

ROSIE FOLEY

JACOB LLOYD

MATTHEW MCFERRAN

IONA MIDDLETON

SHABAN NADEEM

JUDITH PICKETT

SARAH ROBBINS

ELLA WATSON

 

IL Lles and Campaigns

SADIYAH AHMED

ELLEN FERGUSON

HARRY JONES

DANIEL LAVORCHIK

LOUISE MORGAN

CAMERON ROSE

HANNAH RYAN

KAVIAN SHIRKOOHI

MIHAELA TSOLCHOVSKA

JACOB TURNBULL

RORY WADE

JAMES WAREHAM

ZSOFIA ZAB

 

Swyddog y Gymraeg

OWEN MORRIS

 

Swyddog Mercher

NIAMH HINCHCLIFFE

 

Mae nifer o safleoedd yn wag, bydd UMPC yn adolygu posibilrwydd is etholiad ar ôl cyfnod y Pasg ar gyfer y safleoedd canlynol:

Agored, LHDT+ Merched, 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777