Notice of Autumn Elections 2019 | Hysbysiad Etholiadau'r Hydref 2019

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Notice of Nominations

Within this notice you will find: Nominations, Positions, Voting, and the Candidate Meeting.

Nominate yourself here

Nominations

Nominations open: Monday 23 September 09:00

Nominations close: Thursday 17 October 11:00

How to submit a nomination: Head to Cardiffstudents.com/elections log in and submit your nomination.

Manifestos for Student Senate, Scrutiny Committee, NUS UK Delegates and NUS Delegates (Wales) can be 100 words.

Positions vacant

  • Student Senator (x25)
  • Scrutiny Committee (x5)*
  • NUS Wales Delegates (x9)
  • NUS UK Delegates (x9)
  • LGBT+ Women's Officer 

 

*5 are elected and 5 are selected by application - submit an application here 

Voting

Voting opens: Monday 4 November 09:00

Voting closes: Thursday 7 November 17:00

All nominees must attend the Candidate Meeting - Thursday 17 October 5pm in 4J

Information on the elections can be found in the Candidate Information pack, role descriptions can be found here. For any queries, please email elections@cardiff.ac.uk 


Hysbysiad Enwebiadau

O fewn yr hysbysiad hwn ceir: Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a’r Cyfarfod Ymgeiswyr.

Enwebwch eich hun yma

Enwebiadau

Enwebiadau’n agor: Dydd Llun Medi 23 9:00

Enwebiadau’n cau: Dydd Iau 17 Hydref 11:00

Sut i gyflwyno enwebiad: Ewch i Cardiffstudents.com/elections, mewn-gofnodwch a chyflwynwch eich enwebiad.

Gall maniffestos fod yn 100 gair ar gyfer Senedd y Myfyrwyr, Pwyllgor Craffu, Cynrychiolwyr UCM y DU a Chynrychiolwyr UCM (Cymru)

Swyddi gwag

  • Seneddwyr Myfyrwyr (x25)
  • Pwyllgor Craffu* (x5)
  • Cynrychiolwyr UCM Cymru (x9)
  • Cynrychiolwyr UCM y DU (x9)
  • Swyddog Merched LHDT+

*Etholir 5 a detholir 5 drwy wneud cais - cyflwynwch gais yma 

Pleidleisio

Pleidleisio’n agor: Dydd Llun 4 Tachwedd 09:00

Pleidleisio’n cau: Dydd Iau 7 Tachwedd 17:00

Rhaid i’r holl enwebeion fynychu’r Cyfarfod Ymgeiswyr - Dydd Iau 17 o Hydref am 5yh yn 4J

Gellir dod o hyd i wybodaeth am yr etholiadau yn y Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr, gellir dod o hyd i’r swyddi ddisgrifiad yma. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch elections@caerdydd.ac.uk.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.