Log in

Welsh Varsity 2018 | Farsiti Cymru 2018

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

This year’s Welsh Varsity will be held in Swansea, where the Liberty Stadium will play host to the showpiece rugby match on Wednesday 25 April.

Now in its 22nd year, the tournament sees Swansea University sports teams go head-to-head with Cardiff University students in the biggest student event in Wales and the largest student multi-sport event in the UK.

‌The Welsh Varsity is a week-long festival of sport, running from 18 - 25 April. Throughout the week, students will compete in over 40 different sports for the Varsity Shield, including Ultimate Frisbee, swimming, golf, fencing, squash, boxing, basketball, and hockey.

The majority of the Welsh Varsity games take place at Swansea University’s International Sports Village in Sketty Lane on Wednesday 25 April, culminating with the men’s rugby match at the Liberty Stadium at 7pm.

Welsh Varsity is one of the biggest highlights in the student calendar. A lot of preparation goes into the tournament, both behind the scenes and on the field.

Swansea will be looking to retain the Varsity Shield for another year, having taken it home for the first time in the competition’s history in 2017. Cardiff University’s men’s rugby team will be looking to repeat last year’s performance in the Principality Stadium, and take home the Welsh Varsity Cup. 

Swansea's River Tawe will be the venue for the 13th Welsh Boat Race between Swansea University and Cardiff University Rowing Clubs on Saturday 21 April.

Gwyn Aled Rennolf, Sports Officer at Swansea University Students' Union, said: "We're really excited to be the home team for the Welsh Varsity tournament this year. Our fans always get behind the players but there's something extra special about playing in front of a home crowd. Our players have been training really hard and we're certain we'll be keeping the Shield in Swansea”.

Tom Kelly, Vice President Sport & Athletic Union President, is looking forward to taking Team Cardiff back to Swansea: “Welsh Varsity is one of the biggest highlights in the student calendar. A lot of preparation goes into the tournament, both behind the scenes and on the field. I’m excited to be heading back to Swansea in April and hopefully celebrating a Cardiff win!”

Tickets go on sale from Wednesday 31 January at 13:00 to AU Members and on general sale to all students at 13:00 Friday 2nd February.

Buy tickets now


Mi fydd Varsity Cymru yn cael ei gynnal yn Abertawe eleni, gyda’r gêm rygbi fawreddog yn cael ei chwarae yn Stadiwm Liberty ar nos Fercher 25 Ebrill.

Yn ystod y twrnamaint sydd bellach yn ei 22ain flwyddyn, bydd myfyrwyr o dimau chwaraeon Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn mynd benben â’i gilydd yn y digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r digwyddiad aml-chwaraeon fwyaf yn y DU.

Mae Varsity Cymru yn wyl chwaraeon wythnos o hyd fydd yn cael ei chynnal rhwng 18 - 25 Ebrill. Trwy gydol yr wythnos, bydd myfyrwyr yn cystadlu mewn dros 40 o gampau gwahanol er mwyn ennill Tarian Varsity, gan gynnwys: Frisbee Eithafol, nofio, golff, cleddyfaeth, sboncen, pêl-fasged a hoci.

Cynhelir y rhan fwyaf o’r gemau ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Prifysgol Abertawe ar Lôn Sgeti ar 25 Ebrill, a daw’r twrnamaint i’w benllanw y noson honno gyda’r gêm rygbi yn Stadiwm Liberty am 7pm

Varsity Cymru yw un o uchafbwyntiau calendr ein myfyrwyr. Mae lot o waith paratoi yn cael ei wneud cyn y twrnamaint, y tu ôl i’r llenni ac ar y meysydd chwarae.

Gobaith Abertawe yw cipio Tarian Varsity unwaith eto eleni, a hynny ar ôl cipio’r Darian am y tro cyntaf yn hanes y gystadleuaeth y llynedd. Bydd tîm rygbi Caerdydd yn awyddus i ailadrodd eu perfformiad yn Stadiwm Principality y llynedd, a chipio Cwpan Varsity.

Afon Tawe bydd y lleoliad ar gyfer y ras gychod rhwng Timau Rhwyfo Prifysgol Abertawe a Chaerdydd ar ddydd Sadwrn 21 Ebrill.

Meddai Gwyn Aled Rennolf, Swyddog Chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Rydym yn falch iawn o fod yn croesawu Varsity nôl i Abertawe eleni. Mae ein cefnogwyr bob tro’n calonogi’n chwaraewyr, ond mae rhywbeth arbennig iawn am chwarae o flaen cefnogwyr cartref. Mae’n chwaraewyr wedi bod yn hyfforddi’n galed dros y misoedd diwethaf, felly rydym yn hyderus y byddwn yn cadw’r Darian yn Abertawe”.

Dywedodd Tom Kelly, Is-lywydd Llywydd yr Undeb Chwaraeon ac Athletau: “Varsity Cymru yw un o uchafbwyntiau calendr ein myfyrwyr. Mae lot o waith paratoi yn cael ei wneud cyn y twrnamaint, y tu ôl i’r llenni ac ar y meysydd chwarae. Rwy’n edrych ymlaen at fynd yn ôl i Abertawe ym mis Ebrill, a dathlu buddugoliaeth i Gaerdydd, gobeithio!”

Mae tocynnau ar werth ddydd Mercher 31 Ionawr am 13:00 i Aelodau UA ac ar werth yn gyffredinol i holl fyfyrwyr am 13:00 ddydd Gwener 2 Chwefror.

Tocynnau ar werth nawr

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.