Log in

University Sport facilities redevelopments | Ailddatblygiadau cyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

As you may have noticed there have been lots of changes this year and particularly in the last few weeks to the gym facility provision. This article will give you an insight into why that is and the new temporary opening times for the summer period.

The two major developments that are going on are a brand new state of the art Strength and Conditioning Centre coming to the top floor of the current Fitness and Squash centre, and 2 brand new squash courts being built at Talybont.

In order for these developments to go ahead some facilities have to close and below you will find all the updated opening times:

Fitness and Squash centre – CLOSED

Studio 49 – Fitness equipment – Weekdays 06.45 – 09:00, Weekends 10:00 – 18:00.

Talybont– Strength and Conditioning centre – Weekdays 07.30 – 23:00, Weekends 08.30-20:30.

                   -  Fitness suite - CLOSED


Efallai eich bod wedi sylwi, mae nifer o newidiadau wedi digwydd eleni ac yn enwedig yn ystod yr wythnosau diwethaf yn narpariaeth cyfleuster y gampfa. Bydd yr erthygl yma’n rhoi cipolwg ar beth yn union yw’r newidiadau hyn a’r amseroedd agor dros gyfnod yr haf.

Y dau ddatblygiad mwyaf yw creu Canolfan Cryfder a Datblygiad Corfforol sy’n dod i lawr uchaf y ganolfan Ffitrwydd a Sboncen presennol, a’r dau cwrt sboncen newydd sbon sy’n cael eu hadeiladu yn Nhalybont.

Er mwyn i’r datblygiadau hyn fynd yn eu blaen, mae rhai cyfleusterau wedi cau dros yr haf a dyma’r amseroedd agor:

Canolfan Ffitrwydd a Sboncen – AR GAU

Stiwdio 49 – Offer Ffitrwydd – Llun-Gwener 06.45 – 09:00, Penwythnosau 10:00 – 18:00.

Talybont– Canolfan Cryfder a Datblygiad Corfforol – Llun-Gwener 07.30 – 23:00, Penwythnosau 08.30-20:30.

                   -Ystafell Ffitrwydd - AR GAU

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.