Log in

Travelling to Cardiff by train | Teithio i Gaerdydd ar y trên

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The South Wales mainline between Cardiff Central and Swindon will be undergoing an extensive period of improvement work over the next few months. If you are planning to travel by train during these periods, we would advise contacting your ticket provider in advance to confirm changes or visit gwr.com

19th August – 15th September

Trains between Cardiff Central and London Paddington will be diverted adding up to 35 minutes to the journey time due to improvement works in the Bristol Parkway area. They will be alternatively be calling at Patchway instead of Bristol Parkway, with a bus running in between the two stations.

16th and 17th September

(after 14.00 on 16 September, all day 17 September)

Trains between Cardiff Central and London Paddington will be diverted adding up to 90 minutes to the journey time due to improvement works in the Reading area. They will not be calling at Reading.

23rd-24th September, 30th September-1st October, 7th-8th, 14th-15th, 21st-22nd and 28th-29th October

(6 weekends in a row)

Trains between Cardiff Central and London Paddington will be diverted adding up to 35 minutes to the journey time due to Severn Tunnel maintenance works. They will not be calling at Bristol Parkway. On some Sundays buses will be running between Cardiff Central and Newport.


Bydd cyfnod helaeth o waith ar y brif reilffordd De Cymru rhwng Caerdydd Canolog a Swindon dros yr ychydig fisoedd nesaf. Os rydych yn bwriadu teithio ar y trên yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn eich cynghori i gysylltu â darparwr eich tocynnau i gadarnhau unrhyw newidiadau neu fynd i gwr.com.

Awst 19eg – Medi 15fed

Bydd gwyriadau ar drefnau rhwng Canol Caerdydd a Paddington yn Llundain a fydd yn ychwanegu 35 munud i’r daith oherwydd gwelliannau yn ardal Bristol Parkway. Byddant yn galw yn Patchway yn lle Bristol Parkway, gyda bws yn rhedeg rhwng y ddwy orsaf.

16eg a 17fed Medi

(ar ôl 14:00 Medi 16, drwy’r dydd Medi 17)

Bydd gwyriadau i drenau rhwng Canol Caerdydd a Paddington Llundain yn ychwanegu hyd at 90 munud i’r daith oherwydd gwaith ar y rheilffordd yn ardal Reading. Ni fydd y trenau yn stopio yn Reading.

23ain-24ain Medi, 30ain Medi-1af Hydref, 7fed-8fed, 14eg-15fed, 21ain-22ain a 28ain a 29ain Hydref

(6 penwythnos yn olynol)

Bydd gwyriadau ar drenau rhwng Caerdydd Canolog a Paddington Llundain yn ychwanegu 35 munud i’r daith oherwydd gwaith cynnal a chadw Twnnel Hafren. Ni fydd trenau yn stopio yn Bristol Parkway. Bydd byses yn rhedeg rhwng Caerdydd Canolog a Chasnewydd a rai ddyddiau Sul.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.