Log in

Take our survey about alcohol | Llenwch ein harolwg ynglyn ag alcohol

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Your union and NUS are conducting a short and confidential survey with students to find out your views and experiences of drinking alcohol.  You don’t have to drink alcohol to take part.

To thank you for taking part in this survey you are in with a chance of winning a top cash prize of £100 or one of ten £25 runner up prizes!

 Click here https://www.nus.org.uk/alcoholsurvey to complete the survey!

The survey should take around 10 – 15 minutes to complete.  The deadline for taking part is 25th November so make sure you have your say.

 


Mae eich undeb a UCM yn arwain arolwg byr a chyfrinachol gyda myfyrwyr i ddarganfod eich barn a’ch profiadau o yfed alcohol. Does dim rhaid i chi yfed alcohol i gymryd rhan.

Fel diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn mae gennych gyfle i ennill gwobr ariannol o £100 neu un o ddeg gwobr gwerth £25!

Cliciwch yma https://www.nus.org.uk/alcoholsurvey i gyflawni’r arolwg!

Dylai’r arolwg gymryd oddeutu 10-15 munud i gyflawni. Y 25ain Tachwedd yw’r dyddiad cau i gymryd rhan felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n lleisio eich barn.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.